ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

35 от колективните схеми “бият” по доходност SOFIX

пари

SOFIX губи 4.17% от стойността си от началото на годината, което означава, че ако сте вложили 1000 лв. в индекса на сините чипове на "БФБ-София", в края на март тази сума е намаляла с 41.70 лева. В днешните несигурни времена всеки се оглежда за изгодна инвестиция, но като че ли не са много (легалните) възможности, които биха оставили инвеститора доволен. Акциите са причината основният борсов индекс да изглежда така, лихвите по депозитите от много време клонят към нулата, наемите носят повече грижи заради  неособено вежливите наематели…

Взаимните фондове донякъде бяха сред активите, които се представяха успешно през изминалите три месеца. Проучване на в. "БАНКЕРЪ" показва, че клиентите на 35 от тях могат да са доволни от вложението си, което е на печалба. А това означава, че те пазят потенциала си, за да бъдат добра алтернатива за вложение, когато фондовият пазар губи. Случилото се обаче е логично. Индексът просто "следи" представянето на петнадесет компании, докато един договорен фонд може да влага парите си в различни инструменти. Така той "обира" печалби от някои от тях, с които да компенсира загубата от други.

Най-печеливш е инвестиционният "Инвест Консервативен фонд" (старо наименование "Инвест Фонд Паричен пазар"), който е донесъл на всички инвестирали в него печалба от 4.64% за тритте месеца на тази година. Той е структуриран на базата на консервативен подход, включващ основно вложения в дългови ценни книжа, издадени и/или гарантирани от България, друга държава членка или от трета държава, и в по-малка степен в корпоративни, общински облигации и акции. С цел осигуряване на капиталова печалба на инвеститорите фондът може да инвестира и в други ликвидни финансови активи, в т.ч. деривативни финансови инструменти. Фондът ще влага и в инструменти на паричния пазар и репо сделки (сделки за продажба и обратна покупка на ценни книжа) при поддържане на минимални нива на поемания риск. Портфейлът на фонда няма да следва (или търси да репликира) определен портфейл еталон или индекс. В съответствие със закона фондът следва да притежава ДЦК от поне шест отделни емисии, като стойността на инвестицията във всяка от тях не може да надвишава 30 на сто от активите му.

"Астра Енерджи" донесе на клиентите си печалба от 2.76 процента. Инвестиционната цел на фонда е да предостави на инвеститорите експозиция към сектора на енергийните ресурси, осигуряващ естествена защита срещу инфлацията и ниска корелация с другите основни класове активи(акции и облигации). Реализираната доходност се основава предимно на капиталови печалби при поемане на умерено до високо ниво на риск.

Печалбата на договорния фонд "Селект Баланс" за трите месеца на тази година е 2.45%, а в портфейла му са акумуларани 34 642 040 лева. Съвсем близо до неговата доходност отчита и "Тексим България". Фондът е зарадвал клиентите си с печалба от 2.19 процента.

"Алфа SOFIX Индекс", който базиран върху представянето на SOFIX, е на загуба от 3.745% в края на март. Това е първият индексен фонд на българския пазар. От февруари 2014 г. портфейлът му следва движението на най-стария борсов измерител, който включва 15 от най-ликвидните и с най-висока капитализация компании, търгувани на "БФБ-София".

Вторият индексен фонд върху SOFIX – Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF, следва съвсем от близо основният индекс на БФБ-София, като загубата му е 4.34% за първите три месеца на 2018-а. Фондът привлече вниманието на различен тип инвеститори и беше в основата на съживяването на българския капиталов пазар. Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF е единственият в България борсово търгуван фонд, който следва представянето на индекса SOFIX. Той е пасивно управлявана колективна инвестиционна схема от отворен тип за следене на измерителя чрез метода на пълно физическо репликиране. Доходността на фонда следва тази на индекса, т.е. ако българският пазар поскъпне, дяловете на фонда биха увеличили пропорционално пазарната си стойност.

Борсово търгуваните фондове (ETF, Exchange-Traded Funds) инвестират средствата на инвеститорите в акции на компании от определен индекс, сектор, цена на суровина и др., но за разлика от традиционните взаимни фондове са регистрирани на борса и акциите им се търгуват свободно на нея. 

Към края на март Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF е достигнал нетна стойност на активите от 29 773 289 лева.

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст