Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Висш съдебен съвет ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи 09.05.2018 г. за дата, на която ще се проведе събеседване с допуснатите кандидати в процедурата за избор на административен ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас, открита с решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 32/11.10.2017 г.

С решение на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС до участие са допуснати двама кандидати Георги Чинев – прокурор в ОП Бургас и Красимира Кателиева – зам.- окръжен прокурор и изпълняващ функциите административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура –Бургас.

С решение на Колегията Невена Николаева Орманджиева – прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново придоби статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия, по предложения от административни ръководители, повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, 18 прокурори на място в по-горен ранг, считано от дата на вземане на решението, както следва:

– Ралица Петрова Мравкова – прокурор в Специализираната прокуратура; Райна Андреева Гундева – прокурор в Окръжна прокуратура – Благоевград; Валентина Владимирова Дачевска, Женя Емилова Енева, Дияна Иванова Иванова – прокурори в Окръжна прокуратура – Варна; Даниела Минкова Стоянова – прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив; Сезгин Сеидов Османов – прокурор в Окръжна прокуратура – Разград; Мирослав Минчев Маринов – заместник на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Русе; Радослав Владимиров Градев, Стилиян Грозданов Грозев и Ралица Радославова Милчева-Йорданова – прокурори в Окръжна прокуратура – Русе; Елена Георгиева Кювлиева, Виолета Петрова Танаицова, Анелия Георгиева Тодорова, Десислава Цветанова Въткова-Николова, Евгения Тодорова Манева – прокурори в Софийска районна прокуратура; Росица Станчева Маркова – прокурор в Районна прокуратура – Видин; Димитрина Димитрова Шекерева – административен ръководител на Районна прокуратура – Карлово.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст