Прокурорската колегия на ВСС обедини две дисциплинарни дела срещу Валентина Личева–Найденова – прокурор в ОП – Русе

ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обедини производствата по дисциплинарно дело № 1/2018 г. и дисциплинарно дело № 9/2018 г. по описа на ВСС, образувани срещу Валентина Личева Личева – Найденова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Русе, за извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 3 от ЗСВ в едно общо производство, което ще продължи по дисциплинарно дело № 1/2018 г. Двете производства са висящи, имат за предмет идентични факти и обстоятелства и сочат извършване на един и същ вид дисциплинарно нарушение – действие или бездействие, включително нарушаване на Кодекса за етично поведение на българските магистрати, което накърнява престижа на съдебната власт.

Прокурорската колегия прие за сведение заповеди, както следва: № РД-08-57/13.03.2018 г. и № РД–08-53/06.03.2018 г. на административния ръководител на Специализираната прокуратура за обръщане на внимание на Евгения Тихомирова Деянова и Детелина Ганчева Ганчева – прокурори в Специализираната прокуратура.

Заповедите се прилагат към кадровото досие на прокурорите, като в случай на оспорването им административният ръководител следва да уведоми Прокурорската колегия на ВСС за влязлото в сила съдебно решение и да изпрати препис от същото за прилагане към съответното кадрово досие.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст