Решения на Пленума на ВСС във връзка с плановете за действие от извършени одитни ангажименти в РС – Троян, РС – Ботевград и СРС

ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет във връзка с проследяване изпълнението на препоръките в Районен съд – Троян и Районен съд – Ботевград по одобрените им планове за действие от извършени одитни ангажименти за даване на увереност, прие изпълнението на част от тях и даде конкретни указания на административните им ръководители.

Одобрено бе изпълнението на препоръки от одобрения План за действие на Районен съд – Троян (одобрен с решение на Пленума на ВСС по протокол № 28/21.09.2017 г.) и указа на административния ръководител на съда да промени „Актуализираните правила за изплащане възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и свидетели“ в частта им регламентираща представянето на декларация от вещите лица за осигурителния им статус, както и „Правилника за документооборота на счетоводните документи при отчитане на средствата по набирателната сметка на съда“ в частта им регламентираща правното основание за предоставяне на гаранции, съгласно ЗОП и видовете гаранции по закона, съхранявани по сметката.

По отношение на Районен съд – Ботевград Пленумът на ВСС прие частично изпълнение на две препоръка и не прие предложения начин на изпълнение на една препоръка от плана. Указано бе на административния ръководител да преведе по транзитната сметка на ВСС конкретни суми за държавни такси по изпълнителни дела.

На заседанието днес, Пленумът на ВСС одобри изпълнението на плана за действие, утвърден от и.ф. административния ръководител на Софийски районен съд за изпълнение на препоръките от одитен ангажимент за даване на увереност в СРС и одобрен от Пленума на ВСС, с решение по протокол № 18/08.06.2017 г.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст