Царски Указ учредява Софийска фондова борса

От днес инвеститорите вече могат да търгуват български държавни ценни книжа (ДЦК) на регулиран пазар през Българската фондова борса (БФБ - София) Асен Ягодин

На днешния ден през 1914 г. е учредена Софийска фондова борса.

Българският капиталов пазар се заражда в началото на XX век. Първият Закон за фондовата борса е приет през 1907 г. и регулира структурата и дейността на фондовата и стоковата борса в страната.

На 15 април 1914 г. с царски указ №7 се разрешава учредяването на първата истинска фондова борса в България – Софийска фондова борса. Според указа тя е "тържище, където се срещат членове на борсовата корпорация и борсови посредници за покупка и продажба на публични и частни ценни книжа".

Софийска фондова борса започва реална дейност през януари 1918 г., като първоначално на нея се търгуват акциите на 21 дружества. През 1922 г. е приет Правилникът на борсата, в който се регламентират нейното управление и устройство, изискванията за членство, както и редът и начинът на провеждане на борсовите сесии.

Работата на Софийска фондова борса е прекъсната за около три години в периода ноември 1925 – септември 1928-а. По време на Световната икономическа криза от 1929-1933 г. борсата работи символично поради фалита на много компании и липсата на достатъчно сделки. След края на кризата борсовата търговия се активизира, търгуваните обеми се увеличават, а на фондовата борса са листирани около 30 дружества.

През 1947 г. Софийска фондова борса прекратява със закон своята дейност.

Едва през 1991 г. капиталовият пазар в България възобновява своето съществуване. През ноември с.г. се учредява "Първа българска фондова борса" АД с капитал от 10 млн. лева. Дружеството е инициирано от няколко частни банки и дружества. На 17 декември 1991 г. в Смолянския окръжен съд е учредено и дружество "Софийска фондова борса" ООД (понастоящем "СФБ Капиталов пазар" АД), в което сред учредителите е Българска стопанска камара. То е пререгистрирано в София през март 1992-а.

На 8 април 1992 г. СФБ организира и провежда първата борсова сесия в най-новата икономическа история на България. Борсата ползва експертен опит и консултанти от Франкфуртската фондова борса (Deutsche boerse). Първата регистрирана сделка е със седем броя акции на ТБ "Балканбанк" АД.

В периода 1992-1994 г. в България се създават над 16 "фондови борси", като повечето от тях работят в действителност като посредници. Капиталовият пазар е нерегулиран и функционира без ясни правила.

В средата на 1995 г. е приет Законът за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества и с влизането му в сила започва изграждането на регулирания български капиталов пазар. В края на същата година "Първа българска фондова борса" увеличава капитала си на 20 млн. лв., като в нея се вливат "Пловдивска фондова борса", "Черноморска фондова борса", Стокова борса "Дунав" и Фондова борса "Север", като същевременно променя името си на "Българска фондова борса".

В края на 1998 г. "Софийска фондова борса" обединява дейността си с "Българска фондова борса" АД, а новото дружество приема името "Българска фондова борса – София" АД. Днес тя е единствената лицензирана действаща фондова борса у нас. Дружеството се управлява от двама изпълнителни директори – Иван Такев и Васил Големански.

На 6 януари 2011 г. акциите на „БФБ-София“ АД започват да се търгуват на борсата, като на свободния пазар по закон се предлагат до 49.9% от акциите на дружеството. Размерът на емисията е 6 582 860 лв. с номинална стойност на акциите от 1 лев.

Държавата чрез Министерството  на финансите притежава 50.05% от акциите в основния капитал на "БФБ-София" и упражнява контрол върху финансовата и оперативната политика на дружеството. Инвестиционни посредници и търговски банки притежават 17.72%, а други юридически лица – 19.17% от книжата с право на глас. Индивидуални инвеститори са собственици на 13.05% от акциите.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст