ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Машините възродиха износа

автомобили

Износът е един от изпитаните  двигатели на икономиката. Такъв е и за  българската икономика. Макар че все още в него преобладават нискотехнологичните изделия – суровини и материали, статистиката отбелязва, че делът на продуктите с висока добавена стойност постепенно расте.  Стойността на изнесените наши  инвестиционни стоки през 2017 г. надхвърлят една четвърт от общия износ. Готови изделия, машини, апарати и части за тях на обща стойност 13.5 млрд. лв. са намерили купувачи в чужбина. А част от тези стоки са със собствена марка, с по-голяма добавена стойност и са внесли повече приходи във фирмите производителки у нас и са им осигурили инвестиции за по-бързо развитие. Отчетеният ръст при инвестиционните стоки е за сметка на дела на суровините, на горивата, металите, на облекла и текстил, и други.

Положителната промяна, според анализаторите, е намаляването на значението на износа на нефтопродукти – двата основни сред тях са горивата и маслата. Вече трета година те отстъпват лидерското място в експортната ни листа на продукцията на електротехника и електроника и на машиностроенето. Колебанията на цените на нефта не влияят съществено върху общия обем на износа, тъй като България продава в чужбина все повече изделия с по-висока добавена стойност. През миналата година с най-голям обем – 2.653 млрд. евро, е износът на продукти на електротехниката и електрониката. След тях се нарежда експортът на мед и медни изделия – с 2.438 млрд., а на трето място са българските машини и апарати, от които сме продали навън, изделия за 2.153 млрд. евро. Нефтопродуктите заемат четвърта позиция с износ на стойност 2.014 млрд. евро.

Производството на автомобилни части и продуктите и услугите на ИТ сектора са два от отраслите, чиято тежест в износа през годините расте. В над 100 компании се изпълняват поръчки за компоненти и системи за управление за основните автомобилни производители по света, като създават 4% от БВП и генерират заетост за над 40 000 души у нас.

В същото време оборотът в сектора на информационните и комуникационните технологии в България се е увеличил с 300% за последните седем години и достига 2.5 млрд. евро. А брутната добавена стойност, която е създал, е 1.14 млрд. евро и нараства устойчиво. Данните показват, че в сектора са заети около 51 000 души, като привлича специалисти с едни от най-високите заплати у нас. Според някои експерти у нас има дисбаланс между множеството специалисти в сферата на информационните технологии и малкото използване на такива технологии в индустрията, в конкретно  производство.

Мястото си в българския износ през 2017 г. пазят машините, облеклото, храните, електрическите изделия, лекарствата. Трябва да отбележим продуктите на електрониката и електротехниката, които са на първо място в експортната ни листа пред медта и изделията от мед, и пред горивата.

А в резултат на всичко това общият износ на български стоки през миналата година расте с 10.7% спрямо 2016-а и достигна нов рекорд. Фирмите ни са продали в чужбина стоки общо за 52.233 млрд. лв., което е равнозначно на  почти 53% от БВП, показват данните на Националния статистически институт. Това се е случило най-вече заради добрите икономически условия в страните, с които имаме активни търговски връзки. И  българските предприятия са били натоварени с повече поръчки. Растежът на износа е бил подкрепен и от високите цени при някои от борсовите стоки (храни, метали). Например медта е добавила почти 20% към цената си. По този начин стойността на изнесения метал като суровина и изделия от него, които са втората по значение стокова група в износа ни, се е увеличила с 54 процента. Оттук идва и по-големият принос за общия експорт на Белгия.

От сумата на целия експорт общо 17.74 млрд. лв. се падат на износа към страни извън Евросъюза.

Все пак основните търговски партньори на България са на Стария континент и това са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 67.5% от износа ни. Германия – най-голямата икономика в Европейския съюз, е основна дестинация и за износа на почти всички страни членки. Тя е най-големият търговски партньор и на България, като се изнасят основно машини и части.

Около една трета от общия износ на България през миналата година е бил към  балканските държави, което потвърждава значението на търговските отношения с държавите от региона за българската икономика. Фирмите ни са конкурентоспособни в региона и заради близостта до клиентите, а в стокообмена имаме над 1.3 млрд. лв. излишък. Експортът ни за страните от Балканите е 13.7 млрд. лева.

Макар че българският износ расте в добро темпо, все пак внасяме повече. През миналата година у нас са влезли чуждестранни стоки за 59.2 млрд. лева. Това е с 15.5% повече, отколкото през  2016-а, което формира отрицателно салдо от близо 7 млрд. лева.

 

Тревоги

Много фирми, в почти всички сектори, повдигат въпроса за недостига  на хора на пазара на труда като цяло, а и  на квалифицирани кадри. Някои от предприятията вече са достигнали върха на производствените възможности, други – спират инвестиционни проекти. Това поставя и въпроса докога ще има растеж при износа и дали не сме достигнали вече тавана на възможностите си.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст