Съобщение на Министерството на правосъдието

Министерство на правосъдието

Съгласно указания на Министерството на финансите, постъпили в Министерството на правосъдието с писмо на 23 април 2018 г. Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) следва да публикуват годишните си финансови отчети за 2017 г., 2018 г. и 2019 г., както следва:

• ЮЛНЦ, които са се пререгистрирали в Агенцията по вписванията – в регистъра на ЮЛНЦ за отчетните периоди, за които има направена пререгистрация, съответно там публикуват и декларация, ако не са осъществявали дейност;

• ЮЛНЦ, осъществяващи дейност в частна полза, които не са се пререгистрирали в Агенцията по вписванията – чрез икономическо издание или интернет, до момента на пререгистрация и не публикуват декларация, ако не са осъществявали дейност;

• ЮЛНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза, които не са се пререгистрирали в Агенцията по вписванията – не публикуват годишни финансови отчети до момента на тяхната пререгистрация в Агенцията по вписванията и не публикуват декларация, ако не са осъществявали дейност.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст