ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Постъпленията по консолидираната фискална програма за първите три месеца са 9.2 млрд. лева

Парламент - контрол Владислав Горанов мин. на финансите

Постъпилите приходи и помощи по консолидираната фискална програма за първите три месеца на 2018 г. са в размер на 9 милиарда и 219 милиона лева. Това обяви министърът на финансите Владислав Горанов по време на днешния парламентарен контрол. Той уточни, че този размер представлява 24,1 процента от годишните разчети. Владислав Горанов посочи, че съпоставени със същия период на предходната година данъчните и неданъчните приходи нарастват с 621 милиона – или 7,3 на сто, докато постъпленията от помощи са по-ниски. Той увери, че заложените за годината параметри в частта на данъчните приходи могат да бъдат постигнати, като може дори да се очаква неголямо превишение на годишните цели.

Разходите по консолидираната фискална програма за първите три месеца на тази година са в размер на 8 милиарда и 626 милиона лева, което представлява 21,9 на сто от годишните разчети, добави финансовият министър. Изпълнението на разходите към момента се развива съобразно разчетите за периода, като разходите за първата половина на годината традиционно са по-ниски от тези за втората половина, поради строителния сезон и концентрирането на значителен по размер капиталов разход в последните две тримесечия, обясни Горанов. Той допълни, че в този показател, съпоставен с предходната година, се отчита ръст при някои елементи на разходите – основно инвестиционните, социалните, за персонал. Според Горанов е положително, че за разлика от предходната година, когато капиталовите разходи и трансфери са били ниски, през настоящата се отчита значителен растеж в този показател – от 64 на сто спрямо първото тримесечие на 2017 г. 

При разходите за персонал се наблюдава нарастване заради поетапното увеличение на учителските заплати, както и поради предвиденото увеличение на заплатите в други сектори и системи. При социалните разходи най-голям ръст спрямо предходната година се отчита при разходи за пенсии, поради увеличението на минималната пенсия, посочи още министър Горанов. 

Салдото по консолидирана фискална програма на касова основа към края на март е положително в размер на 592,7 милиона – или около 0.6 от прогнозирания брутен вътрешен продукт.

Министърът на финансите смята, че изпълнението на бюджета през първото тримесечие на тази година дава увереност, че заложените фискални цели за годината са постижими.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст