102 досъдебни производства са възложени за разследване от НСлС от началото на годината

НСС

През 2017 г. в Националната следствена служба /НСлС/ са били разследвани общо 246 досъдебни производства. За годината е било приключено разследването по 126 производства, от които с мнение за съд – 23, с мнение за прекратяване – 65, с мнение за спиране – 37 и 1 – изпратено за трансфер на наказателното производство. Следствените поръчки /молби за правна помощ/, по които службата е работила през миналата година са били 162.

През 2017 г. средномесечно в НСлС са работили 70 следователи и така средната натовареност на един следовател за годината е била:

– разследвани досъдебни производства и следствени поръчки – 5,83;

– приключени досъдебни производства и следствени поръчки – 3,77;

– предадени с мнение за съд досъдебни производства – 0,33.

За да се осигури натоварване, съответно на квалификацията и опита на следователите в НСлС и за да се преодолее тенденцията към намаляване на обема на разследваните дела /398 за 2015 г., 312 за 2016 г., 246 за 2017 г./, на 08.01.2018 г. главният прокурор Сотир Цацаров издаде заповед, с която се въвежда ред за възлагане на досъдебни производства за разследване на следователи от НСлС. Извън случаите в НПК, касещи задължителна компетентност на НСлС, предложения за такова възлагане на дела на службата могат да правят заместниците на главния прокурор /включително директорът на службата/, административните ръководители на прокуратури и наблюдаващите прокурори. Основен критерий е наличието на фактическа и правна сложност на предлаганите дела. При тези предпоставки, главният прокурор със свое постановление възлага досъдебното производство за разследване на следовател от националната служба.

По този ред от началото на 2018 г. до настоящия момент на НСлС са възложени нови 102 дела, всички по предложение на административни ръководители на прокуратури и на наблюдаващи прокурори. Отправянето на такива предложения и възлагането след преценка за особена сложност на досъдебните производства, която да обоснове работа по тях именно в НСлС, продължават.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст