МВР ще може временно да затваря магазини в блокове, ако зареждат от 23 ч. до 8 ч.

МВР

МВР ще може да издава разпореждане, с което да затвори за 7 дни магазини, цехове или складове, които се намират в жилищни сгради или такива със смесено предназначение и са работили или зареждали стока от 23 ч. до 8 ч. Това правомощие е регламентирано с промени в Закона за защита от шума в околната среда, които бяха одобрени днес от правителството. Проектът, чиито вносители са вицепремиерът Валери Симеонов и здравният министър Кирил Ананиев, предстои да бъдат внесен в парламента, уточнява Lex.bg.

С него се създава забрана за работа и зареждане на обекти за производство, съхраняване и търговия, разположени в жилищни сгради и сгради със смесено предназначение, за времето между 23 ч. и 8 ч. В момента доставчиците на магазини и заведения могат да ги зареждат от 7 ч. Предвиждането на по-късен час за зареждане е придружено и с нова принудителна административна мярка. „На основание чл. 64 от Закона за Министерството на вътрешните работи издават писмено разпореждане за преустановяване на дейността в обекта и на озвучителните средства, разположени в открити площи в зоните и териториите, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зоните със смесено предназначение, осъществявана в нарушение на чл. 16б, ал. 1 и 2, за срок до 7 дни, като определят срок до 12 часа, в който да се осигури безопасността на обекта“, предвижда проектът. Тази мярка ще подлежи на обжалване по АПК, но жалбата няма да спира изпълнението ѝ.

Освен това се забранява озвучаването на открити площи в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии със смесено предназначение между 14 ч. и 16 ч. и между 23 ч. и 8 ч. Прави се изключение за железопътните, авто и аерогарите, както и за системите за предупреждение и оповестяване на населението при бедствия.

Проектът предвижда, че може да има изключения и при провеждане на обществени мероприятия на открито. Какво озвучаване ще се допуска при тях обаче ще стане ясно, когато бъде написана специална наредба.

В проекта е записано, че ако в период от една година, след като е констатирано, че обект в жилищна сграда работи и зарежда от 23 ч. до 8 ч., отново бъде установено такова нарушение, МВР ще спира дейността за 30 дни и на видно място ще се поставя уведомление за това.

Принудителните административни мерки са придружени и от имуществени санкции – от 500 до 1000 лв. за физически лица и от 5000 до 10 000 лв. за ЕТ и юридически лица. При повторно нарушение, глобите достигат 6000 лв., а имуществените санкции ще са от 10 000 до 20 000 лв.

Освен това с проекта се въвеждат допълнителни изисквания за издаване на удостоверение за работно време на обект от общината, когато той е в жилищна сграда или в такава със смесено предназначение. За целта вече ще е нужно становище от регионалната здравна инспекция за „недопускане на дискомфорт през различните части на денонощието и спазване на граничните стойности на показателите за шум“. За да го получи, фирмата, която има магазин или заведение в жилищна сграда, ще трябва първо да разполага с „изричното писмено нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища – непосредствени съседи на обекта“, отделно трябва да има и решение на общото  събрание на етажната собственост. Ще трябва да се състави и протокол за „извършено измерване на проникващ шум в съседни жилищни помещения, които са в непосредствена близост до обекта или граничат с него“. „При проверката на обекти, при чиято дейност се очаква да се създаде предпоставка за превишаване граничните стойности за проникващ шум, като заведения за хранене и развлечения, обекти, които предлагат комунални и други услуги на гражданите, производствени обекти и други подобни, както и при подадени жалби и сигнали, свързани с причиняван акустичен дискомфорт от съответния обект, се установи, че не са предприети всички необходими шумозащитни мероприятия, регионалната здравна инспекция извършва собствено измерване на проникващия шум в съседни жилищни помещения, които са в непосредствена близост до обекта или граничат с него“, предвижда още проектът.

От правителството обясниха, че промените имат за цел да осигурят опазването на здравето на населението от вредното въздействие на шума, предизвикан от дейността на търговски и производствени обекти, разкрити в жилищни сгради и сгради със смесено предназначение.

„Предвижда се и завишаване на определените в закона глоби и имуществени санкции с цел превенция, възпиране на нарушителите и създаване на условия за живот без шум над допустимите граници в околната среда“, посочиха от МС. И обясниха, че очакваният резултат от приемането на предложените промени в закона е „осигуряване на акустичен комфорт, подобряване качеството на жизнената среда и повишаване на ефективността и качеството на контрола“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст