План-приемът в Русе на съд

Административен съд Русе

Административният съд в Русе днес гледа жалбата на директора на русенската Математическа гимназия „Баба Тонка“ срещу заповед на началника на Регионално управление на образованието. Със заповедта е утвърден държавния план-прием за учебната 2018/2019 година в област Русе.

В мотивите си жалбоподателят иска отмяна на административния акт, като посочва, че той нарушава основни принципи от Закона за предучилищното и училищното образование като прозрачност на управлението, автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация, равен достъп до качествено образование.

Делото се гледа в открито съдебно заседание.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст