За първи път боклукът има цена

кофи за боклук

Най-сетне в България боклукът има цена. Пионер е община Свиленград, където успяха да сметнат колко –  като разходи,  им излиза килограм смет.

"Събрахме всички разходи по събирането, сметоизвозването, депонирането и сепарирането на отпадъците и ги разделихме на количеството боклук, което сме генерирали за година. По този начин получихме цена на килограм от 17 стотинки на ден." Това каза специално за "БАНКЕРЪ" Мария Костадинова, заместник-кмет на южната община.Тя посочи още, че средно един гражданин на общината изхвърля годишно по около 400 кг отпадъци.

Попитахме я какво означава това като такса смет за година.

Тя уточни, че все още моделът не е изчистен съвсем, но грубо пресметна, че това прави към 67 лв. на човек. Ако домакинството има трима членове, това ще прави около 200 лв. такса смет на година, допълни тя.

В София отговорните общински чиновници все още не са съставили проектомодел за изчисляване на таксата за смет. Проблемът са панелните комплекси. Възможно е количеството отпадък за даден район да се раздели на броя на живеещите в него и на тази база да се търси някаква справедлива цена, коментира специално на "БАНКЕРЪ" Дончо Барбалов, заместник-кмет по направление "Финанси и стопанска дейност".

Идеите в Свиленград и в София са били част от обсъжданията на първото заседание на Работната група по формирането на такса смет, организирано от Националното сдружение на общините в Република България. То бе проведено преди седмица в София.

Може би с това се поставя краят на пресмятането на такса смет на базата на данъчната оценка на имота. Отдавна остарялата и напълно загубила връзка с реалността методология трябва да отпадне от началото на следващата година.

Това трябва да е факт заради промените в Закона за местните данъци и такси, които бяха приети окончателно от парламента миналата есен. Депутатите решиха новите текстове да влязат в сила през 2020 г., т.е. сред провеждането на местните избори през 2019 г. Догодина обаче всички общини трябва да откъснат сметките си от данъчната оценка и да изпробват друг модел на изчисление на такса смет, който са избрали за най-подходящ..

С промените в закона такса смет ще може да се определя според индивидуалното количество битови отпадъци за имота или според броя на ползвателите на услугата в имота. За да се плаща според количеството боклук, общините може да задължат хората да купуват определен минимален брой торби, с които да си изхвърлят сметта. На заседанието на работната група обаче е станало ясно, че найлоновите торби са вече в забвение. Те не били подходящи, защото не сме дораснали за тях. Проучвания показвали, че малко хора биха давали пари за торби, повечето биха крили пребладаващата част от боклука, който изхвърлят в други, а не нарочно платени за целта опаковки. Освен това клошарите и бездомните кучета също биха допринесли за объркването на сметките и контрола.

Другият вариант е за всеки имот да се определи колко контейнера за боклук са необходими и колко често се събират. За услугата по поддържане на чистотата на обществените места таксата за смет ще може да се определя на базата на броя на ползвателите на услугата в имота. Може да има и различни основи за определяне на таксата за смет за различните зони в общината, както и за различните категории задължени лица. Общините ще може да определят и други бази, на които да се пресмята таксата за смет, но само ако докажат, че реално не може да се приложат начините за изчисление на таксата, посочени в закона.

В големите градове обаче най-лесно ще бъде такса смет да се плаща на база брой ползватели в имота. За целта с промените в закона беше записано, че собствениците на имоти, както и домоуправителите трябва да дадат в общините данни за броя на хората, които живеят в съответното жилище. Идеята е данните, които подава собственикът на имота, да се засекат с тези от домоуправителя. Ако собственик на имот не обяви колко души живеят в него, или излъже, глобата е от 10 лв. до 400 лв., а санкцията за фирми е от 100 лв. до 3000 лева. Глобата за същото нарушение от страна на домоуправител е от 50 лв. до 1000 лева. Така реално се създава още една административна тежест за гражданите – при раждане на дете, при смърт на човек или просто ако двама млади решат да живеят заедно, ще трябва да се ходят в общината и да подават декларация. В закона обаче не е посочено какво трябва да се направи, ако в средата на годината двамата млади се разделят и в жилището остане да живее само един човек, или просто наемателите се изнесат – общината ще връща ли вече платена за цялата година такса смет!

Общините имат възможността да бъдат по-гъвкави – никой не ги задължава да приемат само един от моделите за определяне на таксата за смет – тя може да бъде и комбинация от коментираните в закона. Очаква се обаче промяната да повиши данъка за граждани и да намали разходите на фирмите. В момента по данни на НСОРБ хората от бизнеса плащат  2/3 от сумите, макар че произвеждат едва 30% от отпадъците.

Новият модел се приема както по настояване от Брюксел, така и защото таксата трябва да е за извършена услуга, а не да е втори имотен данък. Принципът "замърсителят плаща" е заложен в европейските директиви, а България е единствена сред страните от ЕС, която определя таксите за битови отпадъци не според реално генерирания боклук, а според стойността на активите.

 

Каре

Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столичната община:

Важно е разпределението на тежестта на таксата

Г-н Барбалов, има  ли общината сметки колко струва килограм боклук в София?

– Нямам в момента тази цифра, това може да се изчисли. Но въпросът е как да намерим най-доброто разпределение между гражданите и бизнеса, от една страна, и между различните групи граждани, от друга. Така че чистите сметки за разходи за килограм може би не е най-добрият вариант. Ако беше толкова лесно, щяхме да направим сметката веднага.

Кой е най-уместният начин за определяне на такса смет за панелните комплекси?

– Моето лично мнение, че е най-добре да се моделира такса смет на човек, на живеещ в дадения комплекс. Проблемът е доколко съществува някъде надеждна информация за броя на живеещите в даден район.

Законът задължава домоуправителя да регистрира всичко живо, което прекрачва прага на жилищния блок.

– По принцип – да. Но въпросът е доколко все пак тази информация е точна и пълна.

И как ще се процедира?

– Като се види количеството отпадък и се раздели на броя на живеещите, това вече може да се преобразува в някаква цена. Не казвам, че на този модел сме се спрели, но това е възможен вариант. Хубавото на сегашния закон е, че дава право да се прилагат различни модели за различните части на града.

Купуването на найлонови пликове и по този начин заплащане на такса смет отпада ли?

– Надали това е работещ вариант за България. Не сме дорасли. Като подход звучи добре, това е прекрасен вариант, но контролът ще е много скъп. Всеки може да си ползва каквито и да било пликове, а кой и как ще отчита количеството на отпадъка…  Може да се окаже, че цената на администрирането ще бъде по-голяма от цената на услугата.

 

Каре

Санкции

Глоба до 1000 лв. заплашва домоуправителите, ако от 2019 г. не подават всяка година в общината справка колко души обитават жилищата в етажната собственост. За останалите ползватели на жилища глобата е от 10 до 400 лв., ако са физически лица, и от 100 до 3000 лв., ако са фирми.

За да влезе в сила определянето на такса смет според реалното количество отпадъци, до 31 март 2019 г. всеки "ползвател" на жилищен имот в страната трябва да декларира пред съответната община, че го обитава.  С тази формулировка задължение да подадат справка имат не само собствениците на имота, но и лицата с учредено вещно право на ползване, наемателите или просто обитателите на жилището. За жилищните кооперации и блокове с учредена етажна собственост тази задача ще се поеме от домоуправителя.

 

Каре

Освобождаване от такса смет

В закона за местните данъци и такси е казано, че таксата за битови отпадъци се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или в други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

Именно по тази логика не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване за имотите, които не се обслужват. А за да не се обслужва един имот, трябва да се подаде декларация в териториалната данъчна дирекция по местонахождението им от собственика или ползвателя до края на предишната година. Ако въпреки това е начислена такса смет, правата се търсят първо по административен ред, а ако това не даде резултат – по съдебен ред.

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст