ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Приеха нов подход за сключването на търговски споразумения на ЕС

ес

Днес Съветът на министрите на икономиката от ЕС прие заключения относно договарянето и сключването на търговски споразумения на ЕС. В заключенията се излагат основните принципи, на които ще се базира подходът на Съвета при воденето на търговски преговори в бъдеще. Този подход е изготвен най-вече в отговор на Становището на Съда на ЕС относно разпределението на компетенциите между Съюза и неговите държави членки за сключването на ССТ между ЕС и Сингапур. В решението си Съдът постанови, че само разпоредбите, отнасящи се до непреките чуждестранни инвестиции и режима за уреждане на спорове между инвеститори и държави, попадат в обхвата на „споделената компетентност“.

Подходът отразява също речта на председателя Юнкер от 2017 г. за състоянието на Съюза и съобщението на Комисията „Балансирана и прогресивна търговска политика с цел извличане на ползите от глобализацията“, където се изтъква нуждата да се гарантира легитимността и всеобхватността на процесите на договаряне и приемане в търговската политика, независимо дали окончателното решение за приемане се взема само на равнище ЕС или и на равнище държави членки.

В заключенията Съветът взема под внимание намерението на Комисията да отправи препоръка за разделяне в отделни споразумения на разпоредбите, свързани с инвестициите, които ще изискват одобрение от ЕС и всички негови държави членки, и другите търговски разпоредби, които попадат в обхвата на изключителната компетентност на ЕС. В текста се посочва и как Съветът възнамерява да подходи по този въпрос в бъдеще, включително в конкретния случай със споразуменията с Австралия, Нова Зеландия и Япония.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст