ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Съдийската колегия на ВСС прекрати дисциплинарка поради влязло в сила решение на Колегията, с което Мариян Марков е освободен от длъжност „съдия“

ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати производството по дисциплинарно дело № 6/2017 г. по описа на ВСС, поради влязло в сила решение на Съдийската колегия на ВСС – Решение № 2 по протокол № 2/17.01.2017 г., с което на Мариян Стефанов Марков е наложено дисциплинарно наказание „освобождаване от длъжност „съдия“.

Производството е образувано с решение по протокол № 12/21.03.2017 г. на Съдийската колегия, по предложение на ИВСС за налагане на дисциплинарно наказание на Мариян Марков – към момента на внасяне на предложението съдия в СРС, за допуснати от него дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ЗСВ.

Дисциплинарният състав оттегли, от дневния ред на днешното заседание, произнасянето по дисциплинарно дело № 46 по описа на ВСС за 2017 г. срещу Даниела Красимирова Тошева, съдия в Софийски районен съд.

Дисциплинарното дело е образувано по предложение от и.ф. председателя на СРС, за извършени дисциплинарни нарушения, изразяващи се в нарушаване на законоустановени срокове при изготвянето на съдебните актове.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст