ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Земеделските стопани вече могат да заявяват онлайн еднодневни договори

земеделие

От днес земеделските стопани могат да заявяват онлайн еднодневни договори и за 4 часа.

В софтуера вече са заложени съгласуваните с Национална агенция по приходите размери на осигурителните вноски, които трябва да бъдат заплатени авансово при наемане на работници за 4 часа. Актуализиран е и калкулаторът на системата, чрез който се изчислява размерът на сумите за осигурителни вноски и данък общ доход, които са за сметка на осигуреното лице, както и нетното възнаграждение, което трябва да му бъде изплатено. Остава и възможността еднодневни договори да се заявяват на място в дирекция „Инспекция по труда“ по местонахождение на обработваемата площ. В Указанието за предоставяне, регистриране и отчитане на този вид договори, публикувано в сайта на ИА ГИТ, в рубриката „За работодатели и работещи“, подрубрика „Трудови правоотношения“ http://www.gli.government.bg/page.php?c=53&d=1891 също е отразен размерът на осигурителните вноски за 4 часа.

Еднодневните договори бяха въведени през юли 2015 г. с цел създаване на възможност за по-лесно наемане и по-голяма мобилност на работници за краткотрайна сезонна селскостопанска работа и изсветляване на работната сила в земеделието. Наетите по силата на договор по чл. 114а от Кодекса на труда се осигуряват за пенсия и  не губят правата си на социално подпомагане и обезщетения за безработица. Този вид договори се прекратяват с изтичането на работния ден и работодателите нямат ангажимент да регистрират сключването и прекратяването им в НАП, нито да оформят трудови книжки. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст