Кметът на Петрич забрани строителството в Рупите

Комплекс Ванга

Кметът на Петрич Димитър Бръчков забрани строителството в местността "Рупите", предвид наличие на неприключила процедура по изработване на Общ устройствен план за община Петрич, съобщиха от пресцентъра на общината.

Заповедта е в сила, конкретно, както за имоти в местността "Рупите", така и за терени в близост до Националния парк-музей "Самуилова крепост", и се базира на издадено становище от главния архитект на общината Владимир Митрев.

По проекта за Общ устройствен план предстои, съгласно процедурата: първа екологична оценка на РИОСВ – Благоевград, насрочване на обществено обсъждане, втора екологична оценка на РИОСВ-Благоевград, гласуване от Общински съвет, одобрение на държавни инстанции, имащи пряко отношение по плана. 

"Считам, че в рамките на общественото обсъждане, ще се чуят ясно доводите, конкретно за застрояването на местността "Рупите" и НПМ "Самуилова крепост", и не само, както от страна на инвеститори, така и от обществеността. Гражданите на община Петрич ще могат да се произнесат, давайки мнения, оценки и предложения, които ще се вземат предвид. Доказали сме, че винаги сме имали предвид в работата си, позицията, която хората изразяват. Становищата на държавните институции също ще бъдат решаващи", аргументира заповедта си кметът Димитър Бръчков. 

Заповедта е в сила до приключване на процедурата по одобряване и влизане в сила на Общ устройствен план за община Петрич, но не по-късно от една година. Дотогава заповедта на кмета Димитър Бръчков спира прилагането на влезлите в сила Подробни устройствени планове.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст