Развитието на ефективна миграционна политика на ЕС бе обсъдено в София

МВР - мигранти

В рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС се проведе Годишната председателска конференция под егидата на Европейската миграционна мрежа „Пътища на миграцията: Предизвикателства и фактори за успех в управлението на миграционните потоци“. Събитието, състояло се на 31 май и 1 юни в София, събра представители на държавите членки на ЕС, Европейската комисия, международни организации, академичните среди, както и национални експерти, за да обсъдят общите предизвикателства и да идентифицират факторите за успех в управлението на миграционните потоци, включително незаконните, както и по отношение на търсещите международна закрила.

Делегатите фокусираха дискусиите си върху бъдещото развитие в областта на ефективното управление на незаконната миграция и сигурността на външните граници, а също и върху възможностите за усъвършенстване на процедурите за предоставяне на убежище. В този контекст акцент бе поставен върху съвместните усилия и координирания подход като съществени за постигането на устойчиви решения.

"Ефективното управление на миграцията е едно от най-големите предизвикателства, пред които ЕС е изправен през последните години. Зад всяко успешно решение и действие на европейско и на национално ниво стои цялостен анализ на информация – обективна, актуална, надеждна и съпоставима. Затова и ролята на Мрежата е толкова важна – осигуряването на такава информация е едновременно предизвикателство, но и ключ за успех при формулирането и изпълнението на ефикасна миграционна политика на ЕС“, каза при откриването на конференцията заместник-министърът на вътрешните работи Милко Бернер.

Допринасяйки за общите усилия, конференцията предостави възможност за задълбочени обсъждания на някои от най-важните аспекти на миграционната политика, които са приоритет и на Българското председателство. Експертите направиха преглед на придобития опит от неотдавнашната миграционна криза и на добрите практики за управление на миграционните потоци на външната граница на ЕС, включително идентифициране на мигрантите на границата и решения за интелигентно управление на границите. Във фокуса на дискусиите бяха и новите тенденции в политиките и практиките за управление на миграцията, включително въпроси, свързани с комуникацията и обмена на информация, инструменти за справяне с вторичното придвижване и междуведомственото сътрудничество.

Европейската мрежа за миграция (ЕММ) е създадена с решение на Съвета  от 2008 г. Мрежата събира обективни, необходими за създаването на политики, информация и знания за възникващите въпроси, свързани с убежището и миграцията в Европа. ЕММ си сътрудничи с компетентните агенции, институции и мрежи на ЕС. Национални точки за контакт (НТК) има във всички държави членки (с изключение на Дания) и Норвегия. България участва активно в дейностите на ЕММ от самото начало, Дирекция „Миграция“ в МВР е определена за НТК.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст