ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

КЗК наложи на „Ивентас“ ЕООД санкция от 30 000 лв. за неоказано съдействие по време на проверка

Парламент комисия по икономическа политика изслушване на членове на КЗК Юлия Ненкова

Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ наложи санкция в размер на 30 000 лв. за извършено нарушение на чл. 46 от Закона за защита на конкуренцията /ЗЗК/ на „Ивентас“ ЕООД, дружеството, осъществена от служители на КЗК. Поведението на „Ивентас“ ЕООД е тежко нарушение на задължението за съдействие по чл. 46/ЗЗК.

Проверката  в офиса на „Ивентас“ ЕООД“ бе извършена на 25 април 2018 г. в рамките на образуваните производства за установяване на евентуално извършено нарушение на чл. 15 от ЗЗК от страна на „Ивентас“ ЕООД и „Смарт СМ“ ООД, изразяващо се в определяне на препродажни цени на търговците на дребно на продукти, свързани с отглеждането на бебета.

По време на проверката са допуснати редица закононарушения от страна на „Ивентас“ ООД. Извършени са не едно, а няколко нарушения на задължението за оказване на съдействие по чл. 46 от ЗЗК в хода на извършената проверка на място, чрез които „Ивентас“ ЕООД е затруднило провеждането й и напълно е възпрепятствало Комисията при упражняване на правомощията й по чл. 50, ал. 2, т. 2, 3, 4 и 5 от ЗЗК по отношение на значителна и най-съществената част от търговските документи и кореспонденция на ответното дружество. „Ивентас“ ЕООД не е предоставило своевременен достъп до служебна цифрова и електронна информация, в това число до служебния компютър и до електронна поща на управителя на дружеството.

Тъй като всички тези действия са стратегически и обективно свързани за постигането на един и същ противоправен резултат  – възпрепятстване на процесната проверка на място в помещенията на „Ивентас“ ЕООД, те са обединени в едно  комплексно нарушение за неоказване на съдействие, за което е наложена една санкция.

КЗК определи имуществената санкция на „Ивентас“ ЕООД в размер на 30 000 (тридесет хиляди) лв., който е в границите на максимално допустимия по закон размер от 1 % от общия оборот на дружеството, отговаря на характера и тежестта на нарушението и има превантивен ефект срещу бъдещи подобни нарушения.

Решението подлежи на обжалване.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че на протеста срещу БФС част от униформените са превишили правомощията си?

Подкаст