ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Чолаков и Горанов се разбраха за данъчните дела

Парламент Георги Чолаков председател на ВАС

Удобство за гражданите – за сметка на удобството, с което се ползваха досега юрисконсултите на НАП по данъчни дела. За това се разбраха в последния момент финансовият министър Владислав Горанов и председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков. Резултатът от постигнатата договореност беше реализираната широка парламентарна подкрепа за промяна на подсъдността на делата, разглеждани от административните съдилища по реда на Данъчноосигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Поправката в закона, гласувана  от депутатите тази седмица на второ четене,  е част от пакета изменения и допълнения в Административно-процесуалния кодекс (АПК). Целта на всичко това е  да бъдат разтоварени  софийските административни съдилища и да  се увеличат  генерираните от тях приходи, като се вдигне високо летвата на държавните такси за касационно обжалване. Съчетаването на двата подхода се оказа обаче парадоксално – повишаването на достъпа до правосъдие по места чрез съкращаване на изминатите – понякога  километри – до съдилищата, е съчетано с ограничаването му по същество чрез огромното поскъпване на обжалването пред ВАС. 

Данъчните дела ще се разглеждат вече във всички 28 административни съдилища в страната, а жалбите срещу ревизионните актовете на НАП ще се подават в съда според  адреса  на жалбоподателя. Заради това безспорно удобство за физическите и юридическите лица, както и за техните процесуални представители, юрисконсултите на НАП ще трябва да пътуват на по-големи разстояния, за да се явяват по делата.

Досега подсъдността на данъчните дела беше пригодена за удобството  на приходната агенция – те се гледаха само в петте най-големи административни съдилища, където са и териториалните й дирекции – София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. Имаше  и съпротива от страна на данъчната администрация срещу предложенията за промяна на този ред. Съображенията на НАП бяха, че при досегашното положение за тях е по-лесно да защитават своите актове, тъй като подготвените им специалисти са съсредоточени в големите териториални поделения.

Промяната беше съпроводена от един вече обичаен за законотворците ни гаф. В началото на дебата при второто четене на промените в пленарната зала се оказа, че при последното им разглеждане в парламентарната правна комисия вносителят им и неин председател Данаил Кирилов е гласувал "против" собствените си предложения. Обратният ход бил мотивиран именно с оплакването на НАП, че не разполага с достатъчно експерти – юристи "на терен по места", което щяло да доведе до по-висок разход на държавни средства за командироване и наемане на нови.

Последва бурна реакция от  опозицията в лицето на БСП, чиито представители изразиха "потрес" от поврътливостта  на Кирилов. Напомнено беше, че председателят на ВАС Георги Чолаков е присъствал на всички обсъждания, свързани с промените в АПК, както и че преди второто четене на окончателната им редакция е представил визията за цялостната реформа в административното правосъдие в парламентарната пленарна зала. В отговор Данаил Кирилов оправда двойния си финт с довода, че между обсъждането на въпроса в правната комисия и пленарното заседание нещата са придобили завършен вид и се е стигнало до консенсус.

"В ГЕРБ не подкрепихме предложението на вносителя, тоест моето предложение. Дебатът беше много разгорещен при второто четене в Комисията по правни въпроси. През последната седмица се проведоха специални дебати между ВАС, МФ и данъчната администрация. Постигнат е консенсус в посока да се промени подсъдността към всички административни съдилища", обясни Кирилов. Той все пак опита да ограничи  неудобствата за НАП с предложението данъчните дела  да се разглеждат според седалището  или по постоянен адрес на жалбоподателя, но към момента, в който е извършено първото фактическо действие на органа по приходите, а не по седалището, където е подадена жалбата.

Нещо повече, оказа се, че финансовото министерство е поставило дори условие промяната на подсъдността да влезе в сила веднага, за да се видят нейните преимущества и недостатъци още в средата на бюджетната година. От обяснението за  причината за това бързане стана ясно обаче, че съпротивата на данъчните не е сломена и те остават в готовност за реванш. Според Кирилов смяната на подсъдността трябвало да стане веднага "и ако се налагат корекции, то проблемите да се предотвратят още в плановете за следващата бюджетна година".

Разтоварването на ВАС от дела ще бъде постигнато и по друга линия – чрез въведената необжалваемост пред касационната инстанция на актовете на регионалните административни съдилища по данъчни дела с малък материален интерес. Прагът на необжалваемост на първоинстанционните решения по данъчни актове за публични вземания беше поставен на 750 лв., без да се включват начислените лихви за забава. За юридическите лица необжалваеми стават съдебните решения по ревизионни актове на стойност до 4000 лева. Тук опозицията гласува очаквано "против" с мотива,че се  ограничава  достъпът до правосъдие.   

Рестрикции, от които върховните съдии няма как да не са доволни. Председателят на ВАС Георги Чолаков не пропусна да благодари на парламентарните сили за направената "първа важна съществена промяна за доближаване на административното правораздаване до хората и за по-бързо и качествено правораздаване". Достъпът до правосъдие ще бъде обаче допълнително ограничен с огромния скок в таксите за касационно обжалване по всички административни дела, които предизвика вече огромно обществено недоволство. 

Таксите за разглеждането на делата пред първата съдебна инстанция се запазват – 10 лв. за граждани, и 50 лв.- за юридически лица. Таксите за касационно обжалване по реда на АПК няма да са вече само прости, а ще се определят занапред и върху материалния интерес. И понеже подобно на гражданските дела беше въведено изискването касационните жалби по административни дела също да бъдат приподписвани от квалифициран юрист, това ще се отрази и върху разноските за правна помощ. 

Факт е, че досегашните такси за касационно обжалване по административни дела бяха ниски – 5 лв. за физически лица, и 25 лв. – за юридически. Правилото беше, че размерът им е наполовина на таксите пред първата инстанция, пред която се извършва същественият обем работа по делото. Въпросът за увеличението се повдига периодично от години, включително и  от предишни състави на Висшия съдебен съвет.

Никой не допускаше обаче подобно увеличение, което при това мина през парламента без сериозна съпротива с мотива за ограничаване на "вечните жалбоподатели". При простите такси увеличението за гражданите е в пъти и таксата за касационно обжалване възлиза вече на 70 лева. Простите касационни такси за фирмите пък скочиха на 370 лева. За делата с материален интерес бяха  въведени  пропорционални такси в размер на 0.8% върху неговата цена. 

Въведени бяха все пак и ограничения – горна граница от 1700 лв., а ако интересът е над 10 млн. лв. – таван от 4500 лева. Гражданите ще се освобождават от такси, ако съдът признае, че не могат да си я позволят поради тежкото си финансово положение. Отделно, независимо от наличието и размера на материалния интерес пропорционални такси, няма да плащат жалбоподателите по дела за пенсионно, здравно и социално осигуряване. За тях цената на касационното правосъдие остава твърда, но също завишена –  30 лв. за физически лица, 200 лв. – за юридически. Изключението важи и за обжалването на наказателните постановления.

От БСП обявиха вече, че ще сезират Конституционния съд по въпроса, тъй като новите размери на касационните такси по административни дела нарушават баланса между ускоряването на правосъдието и достъпа до него. "Таксите не могат да служат за печалба. Те трябва да покрият обоснован по размер разход. Сега таксите се определят с гледане в тавана. Ако вземем предвид доходите на българите, които са изключителни ниски, това ще ограничи достъпа до  правосъдие на много български граждани. Властта казвала буквално на гражданите: "Не ни се мотайте в краката. Каквито и актове да има властта – ако обичате да не ги обжалвате! Очертава се нетърпимост към жалбоподателите, които смеят да оспорват актовете на властта", изложи вече бъдещите мотиви за конституционната атака левият депутат Явор Божанков.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст