Петков: Финансовата подкрепа за хората с увреждания да е от 10 до 57% от линията на бедност

Бисер Петков среща с майки на инвалиди

Предлага се месечната финансова подкрепа за навършилите пълнолетие хора с увреждания да е в интервала от 10 на сто – до 57 на сто от линията на бедност. Това е заложено в законопроект за хората с увреждания, раздаден вчера лично от министър Бисер Петков на хората с увреждания.

 Хората с намалена работоспособност от 50 до 70,99  на сто ще получават месечна финансова подкрепа, която ще е 10  на сто от линията на бедност; тези от 71 до 90  на сто  – 15  процента от линията на бедност; а над 90 на сто – 25  процента  от линията на бедност. За хората с увреждания над 90 на сто с чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност, е предвидено да получават 57 процента  от линията на бедност. Линията на бедност през тази година е 321 лева, но се предвижда през следващата година да е 348 лева. 

Днес Петков проведе среща с представители на национално представителните организации на работниците и служителите и на рабoтодателите. По време на разговора бяха обсъдени по-нататъшните действия по изготвяне на Рамково споразумение за договаряне и определяне на минималната работна заплата и използването на други механизми за договаряне на цената на труда. 

Срещата се състоя днес в Министерството на труда и социалната политика. В разговора участва и заместник-министър Султанка Петрова и експерти на институцията. 

Социалните партньори изразиха становище, че е необходимо да се намерят по-ефективни инструменти за договаряне на минималните възнаграждения в различните икономически дейности. Представителите на синдикалните и работодателските организации се обединиха около мнението, че това може да се случи чрез насърчаване на колективното трудово договаряне в предприятията и на браншово ниво с цел разширяване на неговия обхват.

В този контекст синдикалните организации поставиха въпроса за ратифициране от България на  Конвенциите 151 и 154 на Международната организация на труда, които се отнасят  за трудовите отношения в държавната служба и колективното трудово договаряне. 

Министър Бисер Петков представи информация за обсъжданите теми на неформалното заседание на министрите на ЕС по заетост и социална политика, което се проведе миналата седмица във Виена, Австрия. По време на форума беше направен преглед на новите форми на заетост и влиянието на дигитализацията и роботизацията върху пазара и качеството на труда. В тази връзка министър Петков предложи социалните партньори да излъчат свои представители, които да анализират  въздействието на тези нови тенденции и в България. 

Следващата среща на Министерството на труда и социалната политика със социалните партньори ще се проведе в началото на септември.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст