ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Рестарт на поръчката за информационната система на съдилищата

Нова обществена поръчка за изграждане на Единна информационна система на съдилищата (ЕИИС) обяви Висшият съдебен съвет (ВСС). Въвеждането на системата е част от общия проект  "Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата", финансирана по Оперативна програма "Добро управление". 

Проектът на обща стойност 6 млн. лв. беше задвижен от предишния състав на съвета, а в края на миналата година новосъздадената съдийска колегия реши единодушно той да бъде продължен. Вицепремиерът по управление на европейските средства Томислав Дончев пък проведе неформална среща с новия състав на кадровия орган, за да се иска удължаване на срока на проекта с цел европейското финансиране да не бъде загубено."Ако не изпълним този проект, ние ще дадем един много лош сигнал. Смятам, че трябва да се изгради напълно нова система, а не да се надгражда старата. Вярно е, че това ще е по-евтиният вариант, но вече сме тръгнали по този път", заяви тогава представляващият ВСС Боян Магдалинчев.

Eдиннaтa инфopмaциoннa cиcтeмa нa cъдилищaтa щe ocигypи бaзиcнa вpъзĸa и oбмeн нa инфopмaция мeждy cъдилищaтa и инcтитyциитe. Kpaйнaтa цeл e да се постигне  изцяло бeзxapтиeн oбмeн съгласно предвиденото в aĸтyaлизиpaнaтa cтpaтeгия зa cъдeбнa peфopмa и в пътнaтa ĸapтa за нейното изпълнение. Сегашната система е внедрена в 80% oт cъдилищaтa, но беше решено, че трябва да бъде изоставена, тъй като надграждането би излязло по-скъпо от създаването на нова. 

В началото на февруари ВСС обяви обществена поръчка по две от дейностите на проекта на стойност 3.3 млн. лв., който включва  изграждането на ЕИИС с изискване да поддържа минимум 10 хил. потребители. Крайният срок за изпълнение беше година и половина, което означаваше, че новата система трябваше да влезе в действие през лятото на следващата година. В края на април съветът отстрани тримата участници в процедурата и я прекрати с мотива, че всички постъпили оферти са неподходящи, тъй като не отговарят на установените от възложителя технически спецификации. Отстранените тогава дружества са "Попов, Арнаудов и партньори – Сирма Солюшънс", "Индекс България" ООД и "Информационно обслужване" АД. 

Поръчката за изграждане на ЕИИС е една от най-отговорните, но и най-апетитните в съдебната сфера, тъй като не е разделена на обособени позиции и трябва да бъде реализирана в рамките на един договор с един изпълнител. "Съдържанието на дейностите и съществуващата взаимосвързаност между тях не предпоставя възможността от изпълнението им чрез разделяне на предмета на поръчката на отделни позиции – в конкретния случай не може да се смята, че дейностите могат да бъдат обособени до степен, позволяваща включването им в предмета на самостоятелни договори. На следващо място изпълнението на поръчката без разделяне на обособени позиции ще гарантира постигане на оптимален резултат и ще предотврати евентуална липса на кохерентност между резултатите, постигнати вследствие изпълнението на отделните дейности.

Също така възлагането на обществената поръчка на един изпълнител ще гарантира постигането на оптимален процес на управление на целия договор и един отговорен контрагент за дейностите в пълен обем, което предвид комплексния им характер трябва да се окачестви като обстоятелство от съществено значение. Предвид горното разделянето на обществената поръчка на обособени позиции се явява нецелесъобразно, би се отразило негативно на ефективността при изпълнението и не би способствало за ограничаване на рисковете, обичайно съпровождащи реализацията на проекти (договори)", се казва в решението на ВСС за откриване на процедурата.

Не е ясно обаче доколко е налице синхронизация между техническото осигуряване на информацеонния обмен в системата и същинското реализиране на целите в съдебната карта, което трябва да осигури равномерното натоварване на отделните съдебни структури в страната. Електронното правосъдие е нещо чудесно, но само по себе си то не решава проблема с пренатоварването и създава друг – с въвеждането на огромен брой и обем електронни файлове по хилядите съдебни производства. Което пък поставя въпроса с пренасочването и обучението на кадрите, които сега премятат планините от папки. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст