ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

НСИ: Общият доход на лице от домакинство е 1 541 лв

заплата

Общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2018 г. е 1 541 лв. и нараства със 7.7% спрямо същото тримесечие на 2017 година. В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (55.2%), следван от доходите от пенсии (27.3%) и от самостоятелна заетост (7.7%). Спрямо третото тримесечие на 2017 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 0.8 процентни пункта, а този от пенсии – с 1.4 процентни пункта. Делът на дохода от самостоятелна заетост остава без промяна. Това показват данните на Националния статистически институт.

В номинално изражение през третото тримесечие на 2018 г. в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва: доходът от работна заплата нараства от 778 на 851 лв. (с 9.4%); доходът от самостоятелна заетост се увеличава от 110 на 119 лв. (с 8.4%); доходите от пенсии нарастват от 371 на 421 лв. (с 13.4%).; доходите от социални обезщетения и помощи намаляват от 43 на 35 лв. (с 19.9%).

През третото тримесечие на 2018 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 98.2%, а делът на дохода от натура е 1.8%.

Общият разход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2018 г. е 1 518 лв. и се увеличава с 9.8% спрямо същото тримесечие на 2017 година. В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (30.1%), жилище (16.5%), данъци и социални осигуровки (12.3%) и транспорт и съобщения (11.7%).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст