ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Fibank e разработила план за намаление на необслужваните кредити

Fibank FIB ПИБ Първа инвестиционна банка главен офис сграда

"Първа инвестиционна банка" АД постигна стабилно ниво на приходи и добра възвръщаемост на активите в края на деветмесечието. Това стана ясно на 15 ноември, когато  ръководството на Fibank (Първа инвестиционна банка) проведе среща с миноритарните акционери на банката.

На срещата присъстваха Чавдар Златев – главен директор Корпоративно банкиране (CCBO), Светозар Попов – главен директор Риск (CRO), Севдалина Василева – главен директор ритейл (CRBO) и Живко Тодоров – главен финансов директор (CFO).

По време на срещата Живко Тодоров запозна миноритарните акционери с финансовите резултати на банката към края на третото тримесечие на годината. Към 30 септември печалбата на Първа инвестиционна банка се запазва на високи нива от 62.2 млн. лв. като бележи ръст от 1.63% спрямо същия период на миналата година. През третото тримесечие кредитната институция увеличава своите позиции във всички сегменти на пазара като ръстовете, които реализира за тримесечието, са над средните за банковата система в България. За разглежданото тримесечие активите на Fibank се увеличават с 363 млн. лв., което прави ръст от 4.1%, а от началото на годината ръстът е 591 млн.лв. или с 6.8 процента. Кредитирането към ритейла и бизнеса също нараства с бързи темпове.

През третото тримесечие портфейлите с потребителски и жилищни кредити на банката реализират ръст съответно с 37 млн. лв. и 36.5 млн. лева. При кредитирането към бизнеса също се наблюдава отчетлив ръст, като за третото тримесечие той е със 129 млн. лв., а на годишна база (септември 2017 г. – септември 2018 г.) реализираният ръст е от 327 млн. лева.
Fibank продължава да бъде и сред най-предпочитаните банки за спестяванията на населението в страната.

По време на срещата присъстващите миноритарни акционери имаха възможност да обсъдят с ръководството на банката важни за тях теми, като възможността за разпределяне на дивидент и очакваните резултати от предстоящата оценка на качеството на активите на банките. Живко Тодоров сподели, че банката работи от четири години с водещата консултантска компания в международен мащаб – Bain&Co по дерискинг и управление на активите, като съвместната работа ще покаже добър ефект при резултатите на банката на предстоящите стрес тестове. Fibank вече e разработила в сътрудничество с Bain&Co тригодишен план за намаление на дела на необслужваните кредити и към настоящия момент заложените в него цели се изпълняват в предвидените срокове. Банката прилага и най-добрите корпоративни практики в корпоративното управление и управлението на риска, които са наложени вследствие на дългогодишното й сътрудничество с Международната финансова корпорация (IFC).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст