Атестираха 17 прокурори и следователи, двамина придобиха статут на несменяемост и повишиха в ранг трима обвинители

всс

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Живка Павлова Мангърова – прокурор в Районна прокуратура – Айтос, Иван Лилов Илевски и Евгений Владимиров Милев – прокурори в Районна прокуратура – Пловдив,  Радослав Георгиев Воруков – прокурор в Районна прокуратура – Бургас, Витан Георгиев Танев – прокурор в Районна прокуратура – Ихтиман, Теодора Йонкова Йонова – прокурор в Районна прокуратура – Ботевград, Лилия Ангелова Кариева – прокурор в Софийска районна прокуратура и приеq на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „МНОГО ДОБРА".

Прокурорската колегия прие, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Чавдар Александров Шолев – прокурор в Районна прокуратура – Троян и Мирослава Бойкова Чифчиева-Георгиева – прокурор в Районна прокуратура – Перник, които придобиха статут на несменяемост, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

Колегията, проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Калоян Минчев Димитров – административен ръководител на Районна прокуратура – Асеновград, Виолета Манолова Радева – прокурор в Окръжна прокуратура – Варна,  Атанас Костадинов Христов – прокурор в Районна прокуратура – Варна, Николай Йорданов Попов – прокурор в Софийска районна прокуратура, Красимира Спасова Нейчева – прокурор в Софийска районна прокуратура и прие, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „МНОГО ДОБРА".

Прокурорската колегия проведе, на основание чл. 196, т. 4 във вр. чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, извънредно атестиране на Янка Стоянова Гочева – прокурор в Окръжна прокуратура – Благоевград, Даниела Пенева Славкова – прокурор в Районна прокуратура – Раднево, Стойко Иванов Иванов – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Елхово и прие на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „МНОГО ДОБРА".

С решения от днес, бяха повишени на място в по-горен ранг, на основание чл. 234 от ЗСВ, Ралица Вълкова Драганова – прокурор в Районна прокуратура – Русе, Елена Валериева Станева-Кирова – прокурор в Районна прокуратура – Враца, лейтенант Христо Атанасов Анчев – заместник на административния ръководител – заместник-военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ – подаване на оставка, Емил Петков Иванов от заеманата длъжност „следовател“ в Национална следствена служба, считано от 06.12.2018 г.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст