Само трима са вече директорите в “Булгартабак холдинг”

булгартабак

Трима ще бъдат вече членовете на съвета на директорите на "Булгартабак-холдинг" АД. Такава промяна гласуваха акционерите му, които се събраха извънредно на 29 ноември в седалището на дружеството в София, ул. "Граф Игнатиев" № 62, административната сграда на компанията.

Във връзка с решението по първа точка от дневния ред общото събрание освободи от съвета на директорите на дружеството на Рахул Дататрая Нимкар и Уалид Абделсеид Мохамед Ахмед.

Акционерите взема решение досегашните членове на съвета на директорите Радослав Василев Рахнев, Владимир Гечев Жеков и Светлана Райкова Мартева да продължат да бъдат членове на съвета на директорите на "Булгартабак – холдинг" АД с нов мандат от 3 (три) години, считано от вписване на решението в Търговския регистър."

Рахнев е член на съвета на директорите от 16 май 2014 г. и изпълнителен директор от 14 май 2016-а на "Булгартабак-холдинг" АД.

Жеков е изпълнителен директор на "Булгартабак холдинг" АД, на "София-Булгартабак" АД, на "Благоевград-БТ" АД и на "Шумен-Табак" АД. Той е член на съвета на директорите на "Булгартабак-холдинг" АД, на "Плевен-Булгартабак" ЕАД и на "Техномаркет България" АД.

Мартева е член на съвета на директорите на "Булгартабак-холдинг" АД, на "София-Булгартабак" АД, на "Благоевград-БТ" АД, на "Плевен-Булгартабак" ЕАД и на "Шумен-Табак" АД.

Одобрено е и предложението на мениджърите за промяна в адреса на управление на дружеството. Компанията ще остане в София, но ще се премести на бул. "България" №118 в "Абакус Бизнес Център".

Общото събрание на акционерите взе решение и за внасяне на съответните промени в Устава на дружеството, както следва: "Чл. 3 (1) Седалището на Дружеството е в гр. София, област София, Република България. (2) Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, бул. "България" 118, Абакус Бизнес Център". 

На извънредното заседание на акционерите са били представени 6 329 469 акции, от които лично са присъствали 1 333 602 броя от тях, а чрез пълномощник – 4 995 864.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст