Шестима отиват на втория етап на подбора за европейски прокурор от България

Прокурор

Комисията по подбор на кандидатите за заемане на длъжността европейски прокурор от Република България проведе първото си заседание. Във вторник в Министерството на правосъдието бяха обсъдени въпроси, свързани с организацията на работа на Комисията и критериите за заемането на длъжността европейски прокурор от Република България.

Комисията разгледа постъпилите в Министерството на правосъдието документи на деветимата кандидати за участие в подбора: Александър Атанасов – прокурор в Окръжна прокуратура – Варна, Анна Аврамова-Градева – прокурор в Районна прокуратура – Благоевград, Дария Христова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пловдив, Десислава Пиронева – прокурор в Софийска градска прокуратура, Димитър Беличев – прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Пловдив, Каролина Хлебарова – прокурор във Върховна касационна прокуратура, Мария Стоянова – районен прокурор в Районна прокуратура – Елин Пелин, административен ръководител, Сава Петров – прокурор във Върховна касационна прокуратура и Теодора Георгиева – съдия в Административнив съд в София-град.

Подборът на кандидатите за европейски прокурор е предвидено да премине през два етапа – проверка по допустимост на кандидатите, въз основа на представените документи и събеседване с допуснатите кандидати от комисията. След съответния преглед на представените документи, допуснати до участие във втори етап на подбора (изслушване) са Александър Атанасов, Дария Христова, Десислава Пиронева, Каролина Хлебарова, Сава Петров и Теодора Георгиева.

Събеседването ще се проведе на 11 декември 2018 г. в Министерството на правосъдието. По време на изслушването всеки от кандидатите ще има възможност да представи мотивацията и визията за работата си като европейски прокурор.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст