ВСС прие справка за утвърдените и усвоените средства за основен ремонт на дълготрайни активи

Висш съдебен съвет ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по параграф „Основен ремонт на ДМА“ към 31.10.2018 г.

Общият размер на утвърдените средства е в размер на 15 735 704 лв., от които са усвоени 2 266 795 лв. Усвоените от съдилищата средства са в размер на 348 169 лв., от ВКС – 2 190 лв., от ПРБ – 567 854 лв., от ВСС – 1 348 582 лв. В пълен размер са усвоени планираните средства за Районен съд – Брезник и Районен съд – Нова Загора.

Справката е изготвена от дирекция „Бюджет и финанси“ в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по протокол № 10/29.03.2018 г., т. 15, с което е възложено дирекцията да представя ежемесечна информация на Комисия „бюджет и финанси“ и дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст