ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Европейска независимост за БНБ ДА ЧАКА

БНБ сграда

Народното събрание гласува промени в независимостта на Българската народна банка. Това се случи в четвъртък (13 декември) след като депутатите подкрепиха на второ четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за БНБ.  

Промените отразяват препоръките от докладите за конвергенция на Европейската комисия и на Европейската централна банка към България с оглед бъдещето присъединяване на страната към еврото. Целта е да се изчистят няколко законови несъответствия по отношение на независимостта на централната ни банка и забраната за парично финансиране.

Основен момент в докладите на двете европейски институции е, че като законови мотиви за предсрочно освобождаване на член на УС на БНБ следва да се предвиждат единствено обективни изисквания, ясно дефинирани и свързани с изпълнението на задълженията на членовете на управителния съвет. В този смисъл третото основание за прекратяване на правомощията на член на управителния съвет от сега действащия закон за БНБ, а именно: "ако е признат за виновен за съществено нарушение на служебните задължения", не съответства на посоченото в чл.14.2 от Устава на Европейската система на централни банки основание за прекратяване на мандата "guilty of serious misconduct (виновен за сериозно нарушение)". Това е така, защото в Закона за БНБ хипотезата е стеснена само до нарушения на служебните задължения. Указанията на ЕЦБ са текстът да претърпи допълнителни промени, за да се спази изцяло чл.14.2 от устава, поради което проекта е предложено изменение в чл.14, ал.1 от Закона за БНБ, с което да се отстранят различията. Промяната гласи следното: "В ал.1 думите "изискванията по чл.11, ал.4 за изпълнение на служебните му задължения, ако е във фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от шест месеца или ако е признат за виновен за съществено нарушение на служебните задължения" се заменят с "изискванията, които са необходими за изпълнението на неговите задължения или ако е признат за виновен за извършено сериозно нарушение".     

Въвежда се и допълнително изискване по отношение на задължението за опазване на тайна. Тя вече не е само банкова, но и професионална. Освен това "служителите на банката не трябва да са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност", гласят още промените.

Добавени са нови текстове, които  забраняват на БНБ да кредитира не само българските държавни и общински институции и предприятия, които са държавна или общинска собственост, но също и подобни  институции и предприятия на Европейския съюз и на държавите членки.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст