ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Банков кредит на мига

Касапов

Изпратихме старата година с историческо ниски нива на лихвите по кредитите. Това на свой ред доведе до бум на кредитирането, особено в последните месеци на 2018-а. За да отговорят на нуждите на клиентите си, банките се съсредоточиха върху продукти, които само преди две-три  години ни звучаха екзотично. От около година насам удобните кредити, взети "набързо", вече са сериозна част от портфолиото на банковите институции и  инструмент  за привличане на нови клиенти. Интересът към подобни продукти обичайно се проявява около декемврийските празници и се засилва през януари и февруари, когато хората имат спешна нужда от пари за покриването на "дупки" или за рефинансиране на взет вече кредит.

Има ли обаче съществена разлика между офертите на банките и тези на фирмите за бързи кредити? Простият отговор е – да. Да започнем обаче със сходствата.

Прилики между познатите ни "бързи кредити", предлагани от небанковите институции, и експресните заеми на банките, има главно по отношение на бързината на отпускането на кредита, облекчените процедури, липсата на изисквания за доказване на доход или на застраховка (отсъства и необходимостта от задължителен превод на работна заплата в съответната банка, за да бъде отпуснат кредитът).

Разликата произтича основно от прозрачността  на цената на заема. Като цяло банките съобщават каква е лихвата за даден период по експресния заем, докато фирмите за бързи кредити обичайно информират клиентите си само колко пари дължат за седмицата или за месеца. Единствената база за сравнение е годишният процент на разходите (ГПР), който по закон не може да надвишава 50 на сто. Практиката сочи, че традиционно банките отпускат заеми при по-нисък ГПР от законоустановения максимум, докато при фирмите за бързи кредити той често се движи на ръба на 50-те процента. При експресните заеми на банките  има и по-консервативно оценяване на кандидатите, което е своеобразна гаранция за отговорно кредитиране. 

Първият по рода си в страната експресен потребителски банков кредит се предлага от Българо-американска кредитна банка. Банката стартира предлагането на този вид кредити с бранда BACB Express през 2017 г.  като изцяло нов за банковия пазар в България продукт за частни клиенти. Той е с гарантирана бързина, удобство и сигурност. Предоставя се в достъпни и удобни отворени офиси на БАКБ, разположени в големи търговски центрове.

Клиентите, които желаят да се възползват от BACB Express, могат да заявят кредит в размер от 150 до  5000 лв. и срок от 3 до  36 месеца. Служителите на БАКБ ги информират за становището веднага, на място, решението се взема в рамките на  1 минута

Факт е,  че одобрените суми могат да се усвоят веднага, в рамките на броени минути чрез услугата Cash M. Чрез нея потребителите теглят необходимите суми на банкомат без банкова карта. Оторизацията на тегленето става само с кодове, получени с SMS на всякакъв вид мобилен телефон. Услугата е достъпна на всички ATM устройства на БАКБ, както и на банкоматите в цялата страна, предлагащи услугата Cash M. Лихвеният процент за целия период е фиксиран, а изплащането на кредита става чрез анюитетни месечни вноски.

С BACB Express клиентите получават безплатна регистрация във виртуалната банка BACB Plus, както и достъп до съвременно мобилно банкиране. Продуктът се предлага на достъпни и удобни локации с удължено работно време до 22 часа. Клиентите могат да заявят и получат своя кредит дори в събота и неделя, както и по време на официални празници.

В Пощенска банка одобряват подобен кредит   – до 40 минути. Банката откри центрове за потребителско кредитиране "Моменто" в София, в които човек може лесно да кандидатства за кредит с експресно финансиране.

Специфичното е, че на тези гишета не се извършват традиционните за една банка касови операции и транзакции.  Във всеки "Моменто" център клиентите на банката могат да кандидатстват за експресния потребителски кредит – за финансиране до 20 000 лв. – със срок на изплащане до 84 месеца. Процедурата за получаване на заем е облекчена. Единственото, което клиентът заплаща, са месечните вноски. В случай  че човек изтегли 2000 лв. кредит от Пощенска банка, ще заплаща месечна вноска от 40 лева.

Отпуснатият потребителски кредит се усвоява по разплащателна сметка на кредитоискателя в Пощенска банка, след което може да избере цялата част или част от сумата да бъде изплатена на каса в офис на банката или чрез Western Union превод.

Времето, което е нужно на служителите на "УниКредит Булбанк" да вземат решение за отпускане на кредит, е до два часа. А кандидатстването става само срещу лична карта. Срокът на договора за подобен заем в тази банка е десет години, а максималният му размер е 75 000 лв., или 37 500 евро. 

И "Банка ДСК"  предлага бърз кредит за клиенти, които имат спешна необходимост от средства за кратък период от време. Новото при този продукт е, че кредитоискателите не са задължени да предоставят документ за доход, когато искат да финансират непланирани спонтанни покупки, спешен ремонт или плащане на семейна почивка. За целта само с едно посещение и само срещу представяне на документ за самоличност те получават необходимото финансиране, преминавайки през бърз и лесен одобрителен процес. 

Минималният размер на кредита в тази финансова институция е 500 лв., а максималният – до 35 000 лева.

Друга финансова институция, която предоставя подобни заеми, и то  с одобрение  до 30 минути, е "Банка Пиреос". Българското поделение на гръцката банка отпуска бързи кредити на български граждани на възраст между 21 и 65 години, които имат постоянни месечни доходи. Бързият потребителски кредит в "Банка Пиреос" е с лимит до 5000 лв., а срокът на погасяване е до 36 месеца. Усвояването на кредита става еднократно, по сметка в "Банка Пиреос", за която клиентът не дължи такса за откриване и поддръжка.

При необходимост от допълнителни средства до получаване на заплата човек може да кандидатства в над 200 офиса на Тексим Банк, а също и в касите на изипей. Одобрение от банката се получава в рамките на 15 минути само срещу личната си карта и такса за разглеждане на искане за кредит от 8 лева.

"Ти Би Ай Банк"предлага на клиентите си потребителско финансиране до 10 000 лв. за срок  до 48 месеца само срещу лична карта. Одобрението за отпускане на кредит става в рамките на 15 минути, но усвояването на средствата отнема повече време. 

 

Банкомат пуска заема

Димитър Касапов, ръководител сектор "Бързи кредити" в БАКБ

 

Г-н Касапов, все още ли BACB Express е уникален за българския пазар?

– Да, нямаме конкуренция като бизнес модел.

Кое точно е уникалното – използването на услугата на БОРИКА Cash M ли?

– Да, както и бързината на процеса. Одобрението за кредит, предлаган от банковите институции, може да става в рамките на броени минути, но усвояването на средствата от клиента в повечето случаи отнема дни. С BACB Express  клиентите получават сумата по сметка и разполагат с нея до няколко минути. Това прави продукта уникален. Все още никой друг не използва  услугата Cash M по този начин. Чрез нея се усвояват средствата 24/7 до одобрения лимит. По този начин клиентът не е зависим от работно време на банков клон или други институции.

Моля Ви, за да бъдем пределно ясни, разкажете на нашите читатели стъпка по стъпка как минава процесът. Искам да изтегля кредит от 3000 лева.

– Първо трябва да отидете в някой от нашите отворени офиси в големите търговски центрове. Предоставяте необходимата информация за кандидатстване, която нашият консултант ще обработи. Процесът по вземане на решение трае по-малко от минута. Това е така, защото  е напълно автоматизиран. Получавате решението на  практика веднага след попълване на данните.

Какво се случва през тази минута?

– През това време модулът, който взема решението – т.нар.  decision engine обработва данните, които Вие сте декларирали. Правят се поредица от проверки в съответните регистри (ЦКР, НОИ и др.), като получената информация се вкарва в матрицата на модула, която изчислява математически и логически данните. Целият процес продължава буквално  секунди, след което кандидатът получава положителен или отрицателен отговор.  Ако сте одобрен, подписвате необходимите документи и получавате SMS с информация за одобрената сума Вие теглите пари, без да използвате банкова карта. Това е уникалното. Всеки един наш клиент, който ползва услугата, е изключително изненадан от това и удобство, което му предлагаме.

Да, но не всички банкомати предлагат Cash M услугата.

– Да, но делът им не е никак малък. Услугата се предлага на банкомати на нашата банка, както и на "Уникредит Булбанк"  и ЦКБ. Общият брой на банкоматите  е достатъчно голям, за да не е проблем да се намери устройство, на което да се изтегли кредитът. И да не забравяме факта, че сме позиционирани в големите търговски центрове, където неминуемо има банкомати, които предлагат услугата Cash M.

Колко такива супербързи кредита са отпуснати до момента?

– Няколко хиляди клиенти вече се възползваха от нашия продукт, като голяма част от тях се връщат отново.

За какво най-често клиентите използват бързите кредити?

– Обикновено когато искат да финансират спонтанни покупки, спешен ремонт, непланирано лечение или друг непредвиден разход, както и за плащане на екскурзия или семейна почивка.

Работите ли за усъвършенстване на продукта най-вече в сферата на дигитализацията?

– Дигитализацията е тенденция във всяка една банка, а ние сме и "Зелената банка на България". Затова категорично мислим и работим в тази посока. В момента се разработват нови процеси, които да гарантират безхартиен процес за обслужване на клиентите с квалифициран електронен подпис.

Един ден кандидатстването за този заем може да стане неприсъствено?

– Това е логичната следваща стъпка. Предвиждаме и опцията, когато клиентът физически присъства на наше гише, да получи съвременен и модерен вариант  на обслужване, при който няма да има нужда да разписва документи на хартия.

И пак да повторим: "отпускането на заема трае до една минута".

– Да, до една минута трае становището ни по искания кредит. Веднага след това кандидатът получава SMS за одобрената сума и може да тегли парите. Процесът е почти мигновен.

Желая ви успех!

– Благодаря.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст