Липсата на Закон за комасацията тревожи бизнеса

жито

Ръстът на цената на земеделската земя и рентите ще останат без промени, прогнозират от Българската асоциация на собствениците на земеделски земи за тази година.

През 2018-а пазарът бе прогнозируем и стабилен с минимален ръст на цените от 5 на сто, отбеляза председателят на браншовата организация Стайко Стайков. Според него тази тенденция ще се задържи и през тази година, като вторичният пазар ще оказва все по-голямо влияние. Той уточни, че у нас има устойчив интерес за покупка на качествена и уедрена земеделска земя, като цената се влияе не само от климата и релефа, но и от размера на парцела, почвата, възможностите за напояване и сключените договори за наем.

През миналата година Добрич отново е с най-висока цена на земята, като според реално сключени сделки максималната средна цена е била 2000 лв. за декар, а минималната – 1550 лева.  За сравнение през  2017 г. сделки в района са се сключвали на максимална средна цена от 1800 лв. за декар и минимална от 1600 лева. Силистра отново е вторият район с най-високи цени – между 1350 лв. и 1600 лв. за декар. Една трета група оформят градовете Варна, Русе, Плевен, Шумен, Разград, където при покупка на земя се е стигнало до максималната цена от 1300 лв. за декар.

На другия полюс – с най-ниски цени, земята се е търгувала в Габрово и Кърджали – само 400 лв. са били достатъчни за декар, показват числата от асоциацията.

България остава страната с най-раздробената земеделска земя в Европа след възстановяването ѝ в реални граници, коментира Стайко Стайков. Според него основните проблеми в развитието на пазара са свързани с липсата на специализиран закон за комасация (уедряване на земята), крайно недостатъчната инфраструктура за напояване, както и слабо развитата система за защита от градушки.

Съществен момент за развитието на бранша през тази година ще бъде предстоящото приемане на Закон за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи, смятат експертите от асоциацията. Според Венцислава Монева, член на асоциацията, философията на предложения последен проект на т. нар. Закон за земята е била в противоречие не само на Конституцията, но и на цели клонове в правото. "Заложените в него текстове противопоставят собствениците на земя и ползвателите." Тя даде пример с правото ползвател на земя (но не и собственик или упълномощено от него лице) да преотдава правото на ползване на имота на трети лица. Така един наемател (притежаващ по същество правомощие да ползва имота) по силата на едногодишен договор за наем на земеделски имот, може да преотдаде (вкл. под аренда за 10 г.) същия този имот и то без изрично формулирано съгласие от страна на собственика.

Да се създаде Национална поземлена банка, която да бъде активен участник в процесите по установяване и поддържане на консолидирани земеделски територии, предлагат още от асоциацията. По този начин ще се управляват ефективно земеделските земи и ще се привличат инвестиции в селскостопанските сектори. Банката ще бъде активен участник в изпълнението на селскостопанската политика на държавата за устойчиво развитие на поземлените отношения и ще активизира пазара на земеделски земи, смятат експертите.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст