Назначиха Лили Петрова на длъжност „следовател” в спецпрокуратурата

ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи, на основание чл. 160 във вр. с чл. 186а, ал. 4 от ЗСВ, Лили Илиева Петрова на длъжност „следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност.

Конкурсът за първоначално назначаване и заемане на 7 свободни длъжности „следовател“ в Следствения отдел на Специализираната прокуратура е обявен с решение на Прокурорската колегия по протокол № 31/28.11.2018 г. (обн. ДВ, бр. 100/04.12.2018 г.), а с решение по протокол № 18/19.06.2019 г. Прокурорската колегия назначи класираните кандидати. След влизане в сила на решението, на кандидатите са изпратени уведомления по реда на чл. 161, ал. 1 от ЗСВ, като с изключение на един от тях – Данаил Богданов Шостак, шестима са встъпили в длъжност в едномесечния срок.

С цел попълване на конкурсната длъжност е назначен следващия по реда на класирането кандидат – Лили Петрова, която е подала заявление по чл. 29, ал. 3 от Наредба № 1 от 09.01.2019 г., че желае да заеме длъжността „следовател“ в Следствения отдел на Специализираната прокуратура.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Къде смятате да прекарате лятната си почивка - в България или в Гърция?

Подкаст