И “Алтерко” ще плаща междинен дивидент на шест месеца

пазари

Акционерите на "Алтерко" АД – София ще обсъдят предложението на мениджърите за разпределяне на дивидент на акционерите от неразпределената печалба от дейността на дружеството през 2015 г., 2017 г. и 2018 година. Това четем в поканата за свикване на извънредно общо събрание на 25 октомври на ИТ компанията.
И още ще се вземе решение за разпределяне и изплащане на акционерите на междинен дивидент от неразпределената печалба от дейността на дружеството на базата на финансов отчет на "Алтерко" АД за първите шест месеца на 2019 година.
Общото събрание ще вземе решение и за параметрите на разпределяне и изплащане на дивидента.
Сумата за тази процедура ще бъде акумулирана от прехвърляне на 1 238 624.02 лева резерви от емитирането на акции, във фонд "Резервен". Още 103 952.98 лева от резервите от емитирането на акции, с която се преминава установения от Търговския закон и Устава минимален резерв на дружеството, ще се използват за разпределяне като дивидент.
При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 11 ноември на същото място и при същия дневен ред.
Така инвеститорите ще могат да изпълзват още една възможност за участие в разпределянето на дивидент от печалбата на публична компания. Последната дата за сключване на сделки с акции на "Алтерко" АД на борсата, в резултат на които ще може да се упражни правото на глас в общото събрание, е 9 октомври.

"Алтерко" АД, (Allterco) съкратено от All Teracomm Companies, е българска холдингова компания, която развива и предлага мобилни продукти и услуги с добавена стойност. Компанията има офиси в седем държави на три континента – България, Македония, Румъния, Тайланд, Сингапур, Малайзия и САЩ.

Групата на "Алтерко" е телекомуникационен лидер с над петнадесетгодишен опит в сферата на мобилните услуги и продукти с добавена стойност, които предоставят възможности на бизнеса да се възползва от предимствата на: мобилните разплащания, мобилните портали и мобилния маркетинг. Групата има покритие в целия свят чрез директни отношения с над двадесет мобилни операторa, които осигуряват достъп до над 1 милиард крайни потребители. За компанията над 100 служители от повече от десет националности. Групата си партнира с над 300 корпоративни клиенти, които генерират над 20 млн. лв. годишен оборот.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст