Брутният външен дълг на България намалява с близо 260 млн. евро в края на юли

БНБ сграда св. Никола балкон

В края на юли 2019 г. брутният външен дълг на България е 34.2 милиарда евро (57.8% от БВП), което е с 1.04 милиарда евро повече в сравнение с края на миналата година. Дългът намалява с 259.9 милиона евро спрямо юли 2018 г, сочат данни на Българската народна банка (БНБ).

В края на юли 2019 г. дългосрочните задължения са 25.77 млрд. евро, като нарастват с 654 млн. евро (2.6%) спрямо края на 2018 г. Дългосрочният дълг намалява с 592.2 млн. евро (2.2%) спрямо юли 2018 г. Краткосрочните задължения възлизат на 8.42 млрд. евро и нарастват с 385.4 млн. евро (4.8%) спрямо края на 2018 г. Краткосрочният външен дълг нараства с 332.3 млн. евро (4.1%) спрямо юли 2018 г. (8.09 млрд. евро).

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на юли 2019 г. е 5.45 млрд. евро (9.2% от БВП). Спрямо края на 2018 г. той намалява с 88.2 млн. евро (1.6%). Външните задължения на сектора се понижават със 194.8 млн. евро (3.4%) спрямо юли 2018 г.

По данни на БНБ външните задължения на сектор Банки са 4.63 млрд. евро (7.8% от БВП). Те се повишават с 35.2 млн. евро (0.8%) спрямо края на 2018 г. Дългът на сектор Банки нараства със 127.1 млн. евро (2.8%). Външните задължения на Други сектори са 10.85 млрд. евро (18.3% от БВП). Те нарастват с 391.6 млн. евро спрямо края на 2018 г. Дългът на сектора намалява със 110.4 млн. евро (1%) спрямо юли 2018 г.

В края на юли 2019 г. вътрешнофирменото кредитиране е 13 250.7 млн. евро, което е със 700.8 млн. евро (5.6%) повече в сравнение с края на 2018 г. То намалява с 81.9 млн. евро спрямо юли 2018 г.

През януари – юли 2019 г. полученото външно финансиране от нерезиденти е в размер на 3962.3 млн. евро (6.7% от БВП), при 3553.4 млн. евро (6.4% от БВП) за януари – юли 2018 г. От тях 241.5 млн. евро са за сектор Държавно управление, 981.2 млн. евро за сектор Банки, 628.4 млн. евро за Други сектори, а 2111.2 млн. евро са вътрешнофирмено кредитиране.

През януари – юли 2019 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 2938 млн. евро при 3490.5 млн. евро за януари – юли 2018 г.

Нетният външен дълг в края на юли 2019 г. е отрицателен в размер на 2814.7 млн. евро, като намалява със 776.3 млн. евро (38.1%) спрямо края на 2018 г. (отрицателна стойност от 2038.4 млн. евро, 3.7% от БВП). Понижението се дължи на по-голямото увеличение на брутните външни активи в сравнение с нарастването на брутния външен дълг. Нетният външен дълг намалява с 3367.6 млн. евро спрямо юли 2018 г. (положителна стойност от 552.9 млн. евро, 1% от БВП).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст