ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Депозити за 55.6 млрд. лв. отлежават в петте най-големи банки

пари

Петте най-големи банки у нас – УниКредит Булбанк, Банка ДСК, Обединена българска банка, Пощенска банка и Първа инвестиционна банка са привлекли към 30 септември 2019 г. близо 70% от депозитите на предприятията и домакинствата, вложени в банковата ни система. Обемът на потребителските кредити, отпуснати от тях, достигна 7.47 млрд. лв., или над 60% от общия обем на заемите, предоставени от всички финансови институции – 12.27 млрд. лева. Жилищните кредити от тези пет банки пък нарастват до 12.03 млрд. лева. Това показва справката на “Банкеръ” на база на финансовите отчети и данните на банките, разпространени от БНБ.

Депозити

В края на септември 2019-а общата сума на депозитите достигна 82,38 млрд. лв., или 71,4% от БВП. Което, въпреки ниските лихвени проценти, е годишен ръст от 7,9 процента. От тях 55,56 млрд. лева са постъпили в петте най-големи финансови институции. Делът на депозираните средства в тях спрямо спестените пари във всички кредитни институции е 67.45 процента.

УниКредит Булбанк

е привлякла най-много спестявания – 17.3 млрд. лева. При нея, както и при повечето от останалите банки, най-големият дял се пада на сектор “Домакинства” – почти 9,5 милиарда.

Втората по големина – Банка ДСК, също притежава голяма част от депозитите на домакинствата – 9,74 млрд. лв., при обща сума на спестяванията от 12,75 млрд. лева.

При ОББ спестените средства възлизат на 10,20 млрд. лв., а при Първа инвестиционна банка – на 8,5 млрд. лева. Последна в топ 5 по този показател се нарежда Пощенска банка с 6,8 млрд. лева.

Колкото до общата сума на депозитите на нефинансовите предприятия, тя се повишава с 6,4% на годишна база при ръст от 2,4% в края на юни 2019-а. Тези депозити достигат 25,34 млрд. лв., докато общата сума на депозитите на домакинствата и сектор “Нетърговски организации, обслужващи домакинствата” нараства с 8,2 на сто.

Потребителски и жилищни кредити

Данните на “Банков надзор” показват, че в края на септември 2019 г. обемът на потребителските кредити стига до 12,27 млрд. лв., при 11,95 млрд. лв. за предишното тримесечие и 10,21 млрд. лв. година по-рано (ръст от 20,2 % на годишна база). Обемът на жилищните кредити пък се равнява на 12,03 млрд. лв., при 11,62 млрд. лв. в края на второто тримесечие на 2019-а и 10,5 млрд. лв. в края на третото тримесечие на миналата година (14,6% ръст на годишна база).

Банка ДСК

е отпуснала най-голяма сума кредити за домакинствата – 6,4 млрд. лева. От тях жилищни кредити за 2,3 млрд. лв., а потребителски – за 4,1 млрд. лева.

Обединена българска банка е втора. Тя е предоставила кредити на домакинства за общо 2,5 млрд. лева, от които жилищни кредити за 1,3 млрд. лева и потребителски – за 1,2 млрд. лева.

Третото място в кредитирането на сектор “Домакинства” заема Пощенска банка с близо 2.5 млрд. лева, от които жилищни заеми на стойност 1,5 млрд. лева и потребителски в размер на 911 млн. лева. Тя изпреварва с много малка разлика УниКредит, която заема четвъртата позиция по този показател с обща сума от 2,4 млрд. лева – 2,1 млрд. лв. за жилищни ипотечни кредити и 201 млн. лева за потребителски.

Пета е ПИБ, която е отпуснала кредити на домакинствата на обща стойност 1,9 млрд. лева – 833 млн. лв. за жилища и 1,07 млрд. лв. потребителски.

Към края на третото тримесечие на тази година необслужваните кредити, като дял и като абсолютна стойност, продължават да намаляват. При нефинансовите предприятия делът се понижава до 8,53%, в сравнение с 10,75 към края на третото тримесечие на 2018-а. За същия период при жилищните кредити нивото спада до 4,85% от 6,24 на сто. При потребителските има нарастване от 6 ,65% преди година до 6,75 процента. Въпреки че нивото на необслужваните кредити е над средното за Европейския съюз, характерна за банковата система у нас е по-високата степен на покритие с обезценка на брутните необслужвани кредити.

Определено в периода юли-септември 2019-а растежът на кредитите е по-ясно изразен при домакинствата. Към юни при нефинансовите предприятия най-голям годишен темп на нарастване на заемите има при фирмите в добивната промишленост. БНБ очаква растежът на кредита за неправителствения сектор да остане сравнително висок в условията на запазващо се силно вътрешно търсене. Според централната банка факторът, който ще стимулира търсенето на кредити от домакинствата и фирмите, е предвижданото запазване на лихвените проценти на достигнатите ниски нива. 

В анализа са взети предвид извлечените средства от централната банка, държавното управление, кредитните институции, други финансови предприятия, нефинансови предприятия и домакинства.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст