ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Новият кредит на ББР в помощ на микробизнеса е с 10% лихва

Сграда ББР Българска банка за развитие

Микрофинансиращата институция ДЖОБС, част от Групата на Българската банка за развитие е публикувала на страницата си условията за финансова подкрепа на фирмите, които са засегнати от пандемията COVID-19. 

Както "Банкеръ" писа, идеята е да бъдат отпускани кредити с максимален размер до 48 800 лв. с до 2 години гратисен период за оборотни средства и кредитни линии, за да бъдат насърчени засегнатите микропредприятия и компании да продължат дейността си и да запазят работни места  

Целева група, за която е предназначен продуктът са юридически лица и земеделски производители – физически лица, еднолични търговци, кооперации, обработващи земеделска земя. 

Финансирането е достъпно за действащи и стартиращи фирми в България, изпитващи недостиг на оборотни средства поради форсмажорни обстоятелства, свързани с икономическата криза, породена от пандемията COVID-19

Изискванията са добра кредитна история на кредитоискателя и свързаните лица, липса на публични задължения (към държавния бюджет, НОИ и др.) и липса на заведени изпълнителни дела срещу кредитоискателя и съдлъжниците.

Срок за погасяване е до 60 месеца по кредитните линии и до 36 месеца за оборотни кредити. Цената на финансирането обаче е 10% лихва и 0.5% такса.

За сравнение стандартният кредит на ББР за оборотни средства, предназначени за съществуващи микро и малки предприятия,земеделски производители и производители на биопродукти с размер до 150 000 евро е с максимален годишен лихвен процент в размер на 7,99% годишно, а срокът му за погасяване е от 12 до 24 месеца 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст