България е втора в ЕС по брой на фатални трудови злополуки

трудови злополуки

В България фаталните трудови злополуки, отнесени към 100 000 работещи, продължават да са два пъти по-високи от средноевропейските нива. В Европейския съюз единствено Румъния ни изпреварва в тази черна класация.

През 2019 година у нас са регистрирани 89 смъртни случаи при трудови злополуки (92 бр. за 2018 г.). Това означава, че на всеки 4 дни един работник умира, изпълнявайки трудовите си задължения. КНСБ напомня за тази тъжна статистика днес, когато отбелязваме Международния ден в памет на загиналите и пострадалите при трудови злополуки работници.

През 2019 г. отново най-висок брой смъртни случай у нас са отчетени в икономическите дейности от сектор „Строителство” – 18 бр. (2018 г. – 14 бр.), следван от „Сухопътен транспорт” -14 бр. и „Търговия“ 13 бр. Трудовите злополуки през 2019 г. са 2731 бр. (2914 бр. за 2018 г. – 2914 бр.). Най-голям брой трудови злополуки са констатирани в сектор „Търговия”, който включва търговия на едро и търговия на дребно – общо 298 бр., следван от сектор „Сухопътен транспорт”- 205 бр. и „Строителство” – 198 бр. Загубените в резултат на трудови злополуки календарни дни за 2019 г. са 200 974. По-ниският брой на трудовите злополуки през 2019 г. в сравнение с 2108 г. също не трябва да ни заблуждава. Според синдикатите голяма част от трудовите злополуки в нашата страна не се декларират пред съответните органи, докато смъртните случаи при трудовите злополуки не могат да бъдат прикрити.

Според последите публикувани данни на Националния осигурителен институт през 2017 г. у нас са признати едва 15 нововъзникнали случаи на професионални болести (професионални болести, които са признати за първи път през отчетната година).  За сравнение ще посочим, че през 2009 г. техният брой е бил 116. Според нас тези цифри в никакъв случай не отразяват реалната картина по отношение на здравния статус на българските работници. По данни на Националния статистически институт през 2019 г. починалите у нас лица между 20 и 65 години, т.е. в работоспособна възраст, са 21 500 души, като вероятно при част от тях лошите условия на труд и свързаните с тях заболявания са една от причините за тяхната смърт.

Според Международната организация на труда в резултат на трудови злополуки, или свързани с работата заболявания, всяка година умират повече от 2,7 млн. души. Всеки ден 1000 работника умират на работното си място в резултат на фатални трудови злополуки, а 6500 – от свързани с работата заболявания. Над 1000 000 души ежедневно се нараняват на работното си място.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст