Община Перник плаща над 7 млн. лева за електробуси

Електробуси

Община Перник ще закупи нови електробуси с финансиране по Оперативна програма "Околна среда 20014-2020", съобщиха от общината.

Община Перник в партньорство с "Градски транспорт – Перник" ЕООД е подписала административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Околна среда 2014-2020", съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС. Това става в рамките на проект за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез въвеждане на екологосъобразен обществен електротранспорт в Перник.

С проектът се цели подобряване на качеството на атмосферния въздух в град Перник чрез намаляване на нивата на фини прахови частици и азотни окиси.

Ще бъдат закупени пет електрически автобуси със зарядни станции и допълнително оборудване за обслужване на линия №16. Ще бъдат и изградени кабелни трасета за захранване на зарядните станции и покрито хале за престой и зареждане на електрическите автобуси в депото в кв. "Църква".

Общият размер на инвестицията  възлиза на 7 184 970 лв., в т.ч. 5 099 660 лв. от Кохезионния фонд и 899 940 лв. – национално съфинансиране от държавния бюджет.

С изпълнението на проекта се очаква да се подобри екологичната обстановка в града и ще се намали вредното влияние върху околната среда, съобщават от общината. Реализирането на дейностите ще допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух за жителите на община Перник чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 и NОx от обществения транспорт; създаване на по-ефективен и екологичен обществен транспорт с по-малко потребление на енергия и възможности за алтернативни форми на транспорт.

Перник еадминистративен център на едноименните област и община. Населението му наброява 73 111 души, което го прави най-многочисления град в Западна България след столицата София и го нарежда на 11-то място в страната.

Разположен е на 25 км югозападно от София, на 59 км североизточно от Кюстендил и на 70 км северно от Благоевград.

Перник е важен транспортен център с удобни жп връзки към София, към областните градове Благоевград и Кюстендил и към ГКПП Кулата-Промахон. В градската част е развит автомобилен транспорт. Пътническите превози се осъществяват предимно от общинската транспортна фирма.

Освен част от трасето на жп линията, която свързва Централна Европа и Гърция, днес покрай града преминават също и участъци от Паневропейските транспортни коридори №4 и 8, съответно европейски път Е79 – автомагистрала "Люлин", автомагистрала "Струма", европейски път Е871 (първокласен път в посока област Кюстендил и българо-македонската граница).

Значителна част от производствените мощности в града са преминали в частна собственост, в т.ч. и на чуждестранни фирми (предимно от Гърция). Например в металургията работи "Стомана Индъстри", част от холдинга "Виохалко".

Заради фалит след неуспешна приватизация в града могат да се видят и не малко празни цехове, халета и индустристриални зони, нуждаещи се или от реиндустриализиране или рекултивиране. Безработицата в Перник е голяма и затова голяма част от жителите му всеки ден пътуват до София, където работят.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст