България зае 16-о място от 117 държави по бюджетна прозрачност

Бюджет колаж

Оценката за бюджетна прозрачност на България в седмото изследване на Международното бюджетно партньорство „Отворен бюджет“ за 2019 г. достигна 71 пункта – най-високата, поставяна от 2006 г., когато България участва за първи път.

Това е значително подобрение както спрямо първия поставен индекс в проучването от 2006 г., когато стартира с оценка от 47 пункта, така и спрямо предходното проучване през 2017 г. с оценка от 66 пункта, съобщават от финансовото министерство.

Като сравнение спрямо общите резултати от проучването, оценката за бюджетна прозрачност на страна ни се позиционира на 16-о място сред 117 държави, включени в изследването. По този начин България попада във втората група държави с оценка между 60 и 80 (от максимални 100), които се класифицират като страни, предоставящи „значителна информация“ за бюджета.

Оценката за бюджетна прозрачност на страната ни съответства на средната стойност за държавите членки на ОИСР и съгласно резултатите България се нарежда и сред трите членки на ЕС с най-добри показатели – след Швеция и Франция.

Индексът “Отворен бюджет” е единственото международно независимо сравнително изследване на бюджетната прозрачност, което оценява степента, в която правителствата на 117 страни по света осигуряват на обществото навременна и подробна информация за бюджета. Индексът покрива процедурите по съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета, както и отговорностите на други институции като независимите фискални институции, националните одитни институции и законодателната власт в бюджетния процес.

Като цяло, проучването констатира, че правителството в България предоставя значителен обем информация чрез осемте основни вида ключови бюджетни документа, които са обект на оценка. От най-съществено значение за отбелязания напредък през последните години е изготвянето и публикуването на „Бюджет за гражданите“ на различни етапи от бюджетния процес, както и значителното разширение на обема и качеството на информацията на етапите на бюджетното планиране и съставяне.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст