Нетният лихвен доход и приходите от такси и комисионни вдигат печалбата на БАКБ

пари

"Българо-американска кредитна банка" АД отчита положителен финансов резултат в размер на 4.002 млн. лева след данъчно облагане в края на март, показват числата в междинния консолидиран счетоводен отчет за първото тримесечие. Нетната печалба расте с 4.3% спрямо същия период преди година.

Приходите от основната дейност (приходи от лихви) показват увеличение с 943 хил. лева до 12.28 млн. лева. Основен дял в паричните постъпления от лихви на групата "БАКБ" заемат тези от кредитна дейност (с дял от 96.3%). Освен това има приходи от междубанкови депозити, от лихви от притежавани портфейли ценни книжа. През първото тримесечие размерът на лихвените разходи намалява на годишна база. В крайна сметка нетният лихвен доход в края на март е 10.45 млн. лева, като расте с над един милион лева

Нетният доход от такси и комисионни също е по-висок спрямо първото тримесечие на миналата година и възлиза на 2.31 млн. лева като осигурява 17.2% от общите оперативни приходи на групата. Това е резултат от разширяване на продуктовата гама, предлагане на дигитални услуги и засилената пазарна конкуренция. 

В края на март административните разходи и тези за персонала нарастват с 483 хил. лева спрямо същия период година по-рано.

През първото тримесечие БАКБ участва в увеличението на капитала на две дружества и придоби 7.78% от капитала на "Пенетикс" АД и 8.70% от акциите с право на глас на "Файър" АД.

Към края на март БАКБ контролира три дъщерни дружества, които подлежат на консолидация.

Цветелина Бориславова, като лице, което упражнява контрол върху прекия акционер "СиЕсАйЕф" АД (притежава 99.99% от акциите на "СиЕсАйЕф" АД) държи 61.56% от капитала на банката, а  LTBI Holdings LLC ("Ел Ти Би Ай Холдингс" Ел Ел Си) е собственик на 35.70% от акциите с право на глас.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст