Расте броят на абонатите на платена телевизия

Сателит

През миналата година приходите от услуги за пренос и/или разпространение на радио- и телевизионни програми бележат ръст от 5.1% спрямо 2018 г., като това е следствие на нарастване на приходите от IPTV и кабелна телевизия. Броят на абонатите на платена телевизия на дребно се увеличава с 0.1% до 2.03 млн. абоната. Това четем в проекта на годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2019 г., който е представен в Комисията за защита на конкуренцията за анализ на конкуренцията на пазарите на електронни съобщителни мрежи и/или услуги.

През миналата година броят на фирмите, предоставящи услуги по разпространение на радио- и телевизионни програми на дребно продължава да намалява, като спадът спрямо 2018-а е с 2.4%, за да достигне до 247. Лидерът на пазара на платена телевизия на дребно – "Булсатком", е отчел намаление от 2.8 процентни пункта в дела на база брой абонати и 3.2 процентни пункта в дела на база приходи. Въпреки това дружеството запазва водещите си позиции с 36.3% пазарен дял по брой абонати и 36.7% на база приходи.

На второ и трето място по пазарен дял са А1 и БТК съответно с по 25% и 24.1% дял по брой абонати и с по 28.5% и 20.7% на база приходи.
Данните за дяловете на абонатите по платформи в общия брой абонати показват, че сателитната телевизия, въпреки спада от 3.2 процентни пункта спрямо 2018 година, остава най-предпочитана с 47.5% дял, следвана от кабелната телевизия с 27.2%. На трето място остава IPTV с 25.3%, която обаче бележи ръст от 3.5 процентни пункта.
От Комисията за защита на конкуренцията отбелязват, че при услугите за пренос и/или разпространение на радио- и телевизионни програми е налице конкуренция между много участници на  пазара, в резултат на което те се стремят да предлагат по-високо качество и изгодни оферти.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст