ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Скача цената на земеделската земя

земеделие

Дружествата със специална инвестиционна цел, които влагат средства в земеделска земя, продължават да купуват, а и цените растат.

Към края на юни "Адванс Терафонд" АДСИЦ притежава вече 225 034* дка земеделска земя и 122 дка градска земя, съобщават от фирмата. Този пакет се е формирал след сделките за закупуване на 863 дка парцели при средна цена 1055 лв./декар.  През месец май цената, на която най-голямото публично дружество, собственик на земеделска земя в страната разширяваше портфейла си бе 1005 лева.

Заедно с това през месец юни са продадени окончателно 757 дка земеделски земи на средна цена 1405 лв./дка по два договора на лизинг от 2015 година.

Тъй като "Адванс Терафонд" АДСИЦ няма право да обработва само тези земи, фирмата отдава 163 487 дка под наем/аренда за срок от една година на 427 земеделски производители и им осигуряват възможност да произвеждат основно зърнени и маслодайни култури. Срещу това те плащат аренда, която в момента е 39.96 лв./дка, при 38.20 лв. година по-рано.

Очакваните приходи за стопанската 2019-2020 г. са 6 533 112 лв., от които авансово вече са събрани 47.4  на сто. За изминалата земеделска 2018-2019 г. във фирмената каса са влезли 81.7% от дължимите вземания, a за 2017-2018 г. – 97 процента.

Вторият фокус на дружеството е инвестиране в урегулирани поземлени имоти в границите на градовете или в земи в околностите им. Целта на дружеството е да окрупнява и продава тези имоти, за да осигурява текущ доход. Портфейлът се състои от 61.5 дка урегулирани поземлени имоти  в границите на София и 60.8 дка земи в околностите на Враца, закупени с цел последващо урегулиране. Парцелите са атрактивни от гледна точка на своята големина, местоположение и възможност за изграждане на търговски, индустриални или логистични центрове. Имотите са окрупнени и предназначени за продажба.

"Адванс Терафонд" е най-голямото акционерно дружество със специална инвестиционна цел в България по пазарна капитализация и е включено във всички български борсови индекси – SOFIX, BG40, BGTR30, BGREIT.

Основни акционери в дружеството са Станимир Маринов Каролев с 19.77, "Карол финанс" ЕООД с 17.65%, International finance corporation със 17.70% и "Ен Ен Универсален пенсионен фонд" с 6.68%.

 

*Включени са и продадените земи на лизинг и на разсрочено плащане, докато са собственост на дружеството

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че има политически натиск върху съдебната ни система?

Подкаст