ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Фермерите получават финансиране за създаване на нови лозови масиви

Лозелозягроздевинарски празникс. Еленово

От 24 август до 31 август ще се приемат заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г., съобщиха от агроминистерството. 

По тази мярка се подпомагат конверсия на сортовия състав на насажденията (изкореняване, засаждане и изграждане на подпорна конструкция), промяна на местонахождението на лозята (изкореняване, засаждане и изграждане на подпорна конструкция) и подобряване на техниките за управление на лозята (изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане и/или реконструкция на тераси, изграждане на автоматизирани системи за капково напояване, смяна на подпорна конструкция, изграждане на подпорна конструкция на новосъздадени насаждения и смяна на формировката).

За финансова помощ по дейностите могат да кандидатстват производители, които са физически или юридически лица или група, или организация на физически или юридически лица, вписани в лозарския регистър като производители с регистрирани лозарски стопанства по реда на Закона за виното и спиртните напитки.

Максималният размер на финансовата помощ от Европейския фонд за гарантиране на земеделието е до 80% от разходите за изпълнение на всяка конкретно определена дейност на база определени пределни цени (по Наредба № 6 от 2018 г.) и технологична карта към инвестиционния проект, сравнени с предоставени три оферти. От 17 юли за всяка операция, посочена в технологичната карта, се предоставят най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, цена в левове или евро с посочен ДДС.

Мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ е най-успешно прилаганата мярка от Националната лозаро-винарска програма. Тя присъства и в предходните две национални програми, изпълнявани за периода 2009-2013 г. и 2014-2018 г., като интересът към нея от страна на производителите продължава да бъде висок, отбелязват от агроминистерството.

Междувременно от Управителният съвет на ДФ „Земеделие” съобщиха, че ще се разпределят 19 363 000 лв. по помощта de minimis за земеделски стопани, отглеждащи плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза, както и на земеделски стопани с пропаднали площи (плодове и зеленчуци) под 100%. Подпомагането се отпуска на производители за покриване на загуби заради сушата и като облекчение заради пандемията от коронавирус (COVID-19).

Ставките за подпомагане за винени лозя са до 250 лв./хектар. 

 

През миналата година са създадени 145 ха винени лозя

Регистрираните в Лозарския регистър, поддържан от Изпълнителната агенция по лозата и виното, площи със сортове, подходящи за вина със защитено наименование за произход (ЗНП), са 16 097 ха, за вина със защитено географско указание (ЗГУ) – 21 511 ха, и за други вина – 23 254 хектара. 

По данни на Изпълнителната агенция по лозата и виното през миналата година са създадени 145 ха винени лозя. 

Преработеното грозде от реколта`2019 за производство на вино и гроздова мъст, декларирано от регистрираните винопроизводители в агенцията, е 129 311 тона. Общото количество произведено вино в промишлени условия е 857 375 хектолитра, като вината със ЗНП са 5 400 хектолитра, вината със ЗГУ – 353 685 хектолитра, и други вина – 498 290 хектолитра. Производството на гроздова мъст е 59 310 хектолитра.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст