Основните рискове пред банките – “лошите кредити” и влошаване на качеството на активите

Парламент избор на подуправител на БНБ Радослав Миленков

Присъединяването към европейския банков надзор е ключова стъпка за България по пътя ни към приобщаването на българския банков сектор към европейската финансова инфраструктура. Това събитие доближава страната до „ядрото“ на Европейския съюз и ще има огромно значение в дългосрочен план. Освен това ние предприехме важни стъпки към приемане на еврото. Така че да, европейската интеграция е факт, тя се случва пред очите ни. Това заявява подуправителят на БНБ и ръководител на управление "Банков надзор" Радослав Миленков в интервю, публикувано в сряда на страницата на Европейския банков надзор. 

От 1 октомври Миленков е и член на Надзорния съвет на ЕЦБ.

По думите му участието в европейския банков надзор несъмнено е предизвикателство както за българската банкова система, така и за Българската народна банка (БНБ), тъй като трябва да се приспособи към нови начини на взаимодействие. "В същото време обаче очаквам, че ще постигнем допълнителна синергия между БНБ и ЕЦБ и че последователният надзорен подход ще бъде от полза за местната банкова система. Ние работим в по-тясно сътрудничество и вече имаме достъп до обширните надзорни познания, придобити в европейския банков надзор през последните няколко години. Това ни позволява да прилагаме различни подходи към критично важни банкови въпроси", отбелязва подуправителят на БНБ.

Той подчертава, че ме виждам никакви конкретни предизвикателства пред българските дъщерни дружества на банкови групи от ЕС. Европейският банков надзор вече има влияние върху тях, тъй като техните предприятия майки работят в тясно сътрудничество със съвместните надзорни екипи. Според него всъщност вече сме свидетели на положителни оценки, които чуждестранните инвеститори и агенциите за кредитен рейтинг дават на нашите банки, като очаква, че това ще продължи.

На въпрос защо българският банков сектор е толкова привлекателен за банките от ЕС, Радослав Миленков отговаря: "Българският финансов пазар продължава да привлича чуждестранни инвеститори, тъй като се отличава с по-високи лихвени маржове и по-висока доходност. В съчетание с политическата и икономическата стабилност на България като държава членка на ЕС това предлага привлекателна инвестиционна възможност за големите финансови групи, които искат да диверсифицират финансовите си операции в рамките на ЕС. Нека припомним, че след финансовата криза от 2008 г. българската банкова система остана стабилна. От първата вълна на кризата нямаше практически никакви последици благодарение на традиционно силния ни акцент върху редуцирането на необслужваните кредити и осигуряването на достатъчно равнище на провизии и капиталови буфери. Благоприятно за България е и нейното положение като ключова дестинация за фирми в областта на информационните технологии, които предоставят например платежни и финансови услуги на финансовите пазари в целия ЕС. Това помага на банките да създават интегрирани услуги и да основават центрове за предоставяне на услуги от външни изпълнители. Накратко казано, банките на българския пазар имат конкурентно предимство, а пазарът предоставя възможности за развитие и растеж. Нашата стабилна, предсказуема и последователна надзорна среда насърчава по-нататъшния напредък в банковите посреднически услуги."

Миленков акцентира също, че българският банков сектор поддържа големи капиталови и ликвидни буфери, изцяло в съответствие с консервативния ни надзорен подход. Банките ни имат традиционни бизнес модели, но успяват да обслужват нуждите на предприятията и домакинствата в бързо развиваща се и високотехнологична среда. През последните няколко години намалихме значително необслужваните кредити, но те все пак остават основен източник на риск и тема, върху която е силно съсредоточено надзорното внимание.

"На този фон и при върхови стойности на печалбите през 2019 г. банковият сектор влезе в периода на пандемията от COVID-19 в добро финансово състояние – като цяло банките бяха в по-добра форма, отколкото през 2008 г. Все пак трябваше да приложим мерки, за да запазим системата стабилна и да осигурим по-нататъшното кредитиране на домакинствата и предприятията, включително посредством мораториуми върху погасяването на кредити. Макар че след изтичането на мораториумите кредитите на някои кредитополучатели в крайна сметка ще станат необслужвани, не очаквам да настъпят сривове. Занапред главният риск пред банковия сектор се състои в това, че пандемията може да пречупи тенденцията на подобряване на качеството на активите. По-големите провизии по кредити, по-нататъшният натиск върху нормата на печалба и вялото търсене на кредити ще отслабят доходността. Но системата ни е силна благодарение на високата капиталова позиция, която очаквам да остане достатъчна, дори да възникнат рискове, и благодарение на стабилната си структура на финансиране въз основа на депозити, която осигурява изобилие от ликвидност", добавя подуправителят. 

Радослав Миленков разкрива очакванията си, че тенденцията на банкова консолидация да продължи, дори и в сегашната криза. И подчертава, че БНБ по традиция подкрепя консолидациите, ако те водят до устойчиви бизнес модели и засилен капацитет за изпълнение на регулаторните изисквания.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст