ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Новият европейски бюджет 2021-2027 отново пред забавяне

пазари

Ратификацията на новия Европейски бюджет отново бе спряна през миналата седмицаслед ветото на Полша и Унгария. Дългите преговори между Европейския парламент и Европейския съвет по пакета от 1.8 млрд. евро, който се състои от Бюджет 2021-2027 и придружаващия го Фонд за възстановяване за 750 млрд. евро (който ще финансира инструмента за възстановяване и устойчивост), започнаха още през юли. Детайлите и условията по усвояването на инструмента за възстановяване от страните-членки под формата на грантове и заеми бяха съгласувани  и финализирането им до неотдавна изглеждаше като предизвикателство. Сделката за 1.8 млрд. евро  е важна за пазарите.

Очакването и сигурността за бъдещи трансфери към страните-членки позволяват дори и на фискално затруднените държави да заемат ресурс на капиталовите пазари при много благоприятни условия. Този мост към финансов ресурс ще им позволи да поддържат достатъчно фискални стимули до реалното получаване на европейски пари от новия Бюджет.

Какво съдържа новият бюджет на ЕС?

1. Специален пакет в отговор на коронакризата

Фондът от 750 млрд. „NextGeneration EU“ (NGEU) ще подкрепя възстановяването на европейските икономики от пандемията. Беше направен и съществен пробив – за първи път ЕК е оторизирана да заема значителен ресурс от капиталовите пазари. 390 млрд.евро ще бъдат изплатени на страните като грантове, а останалите като заеми при благоприятни условия. Планирано е 70 % от грантовете да бъдат изплатени през 2021-ва и 2022 г. и реалните плащания да приключат до 2026-та. Според сложна формула, която най-общо отразява средната безработица за 2015-2019 г. и текущата динамика на БВП в дадена страна, основни бенефициенти на грантовете са Италия, Испания, Полша, Гърция, Португалия, Унгария. (виж. Графиката)

2. Европейски бюджет 2021-2027

Освен специалния фонд в отговор на кризата NGEU, страните от ЕС ще могат да похарчат до 1.05 млрд. евро през следващите седем години чрез регулярния бюджет. Таванът на разходите в новата рамка е приблизително с 2% по-нисък от този в бюджет 2014-2020, въпреки че Брекзит затруднява сравнението.

3. Собствените ресурси на ЕС

В първоначалния проект таванът на годишните разходи по европейския бюджет беше повишен от 1.2% на 1.4% от БНД на страните-членки. За да има пространство за допълнителните разходи за възстановяване от коронакризата, се предлага таванът да се повиши с нови 0.6 процентни пункта от БНД. Евросъюзът има възможност да емитира и облигации до края на 2026 г. за финансиране на 750 млрд. евро за Фонда за възстановяване. Облигациите ще се обслужват от бюджета на ЕС до края на 2058 година.

Преговорите между ЕП, Европейския съвет и страните-членки през последните месеци отново показаха, че постигането на съгласието по въпросите, останали отворени от юли, е сложно и бавно. Тъй като парламентът на всяка страна-членка трябва да одобри увеличението на тавана на ангажиментите за разходи, а и всяка страна и ЕП имат право на вето.

Поводи за разногласия

ЕП съществено допринесе за допълнителното увеличение на разходите за иновации, инвестиции и някои дългосрочни програми в новия многогодишен бюджет. Постигнато беше увеличение на тавана на разходите и различното им разпределение. Наложена бе и по-стриктна интерпретация на условието за „прилагане на закона“ при изплащането на европейските пари на страните.членки от договореното между лидерите през юли т.г. Болшинството в парламента настоява за лост за финансов натиск, за да спре ерозията на стандартите при прилагане на правото на ЕС.

През миналата седмица Унгария и Полша наложиха вето при ратификацията на МФФ 2021-2027 в израз на съпротива срещу тези нови условия, които могат да имат неблагоприятни финансови последици, особено преди предстоящите национални избори в Унгария през 2022-ра и в Полша през 2023-та. Подобни реакции срещу сделката може да има и във финансово по-дисциплинирани страни като Холандия и Финландия, които настояват за обвързаност на грантовете от Фонда NGEU с реформи за растеж в националните програми.

Предложението за бъдещи нови европейски данъци – източник на т.нар. собствени ресурси на ЕС, като данък върху пластмасовите изделия от 2021 г., въглероден данък при границата и такси „дигитални операции“, също са повод за разногласия.

Бавен ли е напредъкът?

Шумни дебати, забавяне и последващи срещи на високо ниво са естествена част от живота на ЕС. Важно е обаче, че принципното одобрение на новия Бюджет, което европейските лидери постигнаха на срещата си на 15 юли., беше щедро и неочаквано.

Напредък по сделката е необходим предвид растящото разпространение на COVID-19 в цяла Европа и негативните настроения, които поражда това. Като цяло одобреният бюджет на Фонда за възстановяване от 750 млрд. евро е чудесна новина и забавянето на финализирането не се очаква да има драматични последствия за икономиките, доверието и пазарите.

Логиката на предишни проблемни въпроси в ЕС показва, че сделката ще бъде одобрена. ЕП и Европа имат интерес от засилване на интеграцията. Полша и Унгария са основни бенефициенти на европейски средства. Ветото им стопира основна стъпка в интеграцията, която им осигурява  значителен грантов ресурс. Очаква се през втората половина на 2021 г. страните да получат подкрепа чрез първите траншове от Фонда в размер на до 10% от общия размер на грантовете, ако ЕП и националните парламенти одобрят Бюджета да началото на пролетта.

Забавянето стресира ли пазарите?

Основната пречка пред усвояването на средствата е ратификацията на законодателството за системата на собствените ресурси на ЕС (пет основни директиви: https://ec.e uropa.eu/info/strategy/eu-budget/how-it-works/budget-law/legislation_en) от националните парламенти, което ще позволи на съюза да заеме ресурс от капиталовите пазари. Сегашният план предвижда странните – членки да представят национални програми за възстановяване и устойчивост до април 2021 година. След одобрение на плановете от ЕК и Съвета на Европа до средата на 2021-а първият 10%-тен транш може да бъде разплатен, въпреки че вероятността от одобрението на модифицирана сделка и забавяне на парите стана по-голяма.

Като цяло инициативата на водещите европейски страни да договорят щедър финансов пакет вече изигра важна роля. Освен сигнал за солидарност, споразумението създаде ефекта на доверието и намали разходите за финансиране на фискално по-слабите страни от еврозоната, както и създаде стабилен източник на финансиране при нужда и забава на европейските средства. (вкл. и за България като страна в чакалнята на ЕRM-2)

Освен това Фондът NGEU допълва по-ранните мерки на ЕС в отговор на коронакризата: 100 млрд. евро по програмата “SURE” в помощ на безработните; увеличение на капитала и капацитета (със 100 млрд.евро) на ЕИБ за кредитиране на МСП; достъп до кредитни линии от ЕМС (ESM) до 2% от БВП на някои страни при облекчени условия. (Графика 2).

Безспорно финализирането и ратифицирането на Европейския пакет е желано от всички. ЕС може да започне емисията на облигации за финансиране на 750 млрд. евро NGEU  и използването на Бюджет 2021-2027 веднага след като законодателството за собствените ресурси е ратифицирано. Подобни затруднения в работата на ЕС при други обстоятелства са показателни, че изход ще бъде намерен.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст