С безлихвените Covid кредити масово се обслужват бързи заеми

кредит

Безлихвените банкови заеми от програмата с гаранция от ББР се използват за погасяване на бързи кредити, показва проучване на "Моите пари". Близо 40% от запитаните за какво ще използват или използват безлихвения ресурс признават, че ще с него ще покрият задължения към фирми за бързи кредити.

Допитването показва, че 29% възнамеряват да използват средствата за заплащане на комунални услуги и покриване на разходи за издръжка на живот, а 16% за собствен бизнес. На последно място са онези, които възнамеряват или са рефинансирали (пълно или частично) банкови кредити (13%).

Както "Банкеръ" писа, в четвъртък правителството пренасочи 100 млн. лв. по програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19. По този начин бюджетът на ръководената от Българската банката за развитие схема вече достигна 300 млн. лева. Средствата са за сметка на друга програма, управлявана от ББР – от свободния ресурс за портфейлни гаранции в подкрепа на на микро-, малките и средни предприятия.

От ББР уточняват, че програмата е насочена към подкрепа на лица на трудов договор и самоосигуряващи се лица, земеделски производители и сезонни работници, които са преустановили дейността си. След направените междинни промени ББР гарантира заеми до 6 900 лв. и предоставя възможност за кредитиране на граждани, които са били в неплатен отпуск поради пандемията, а в настоящия период на наложени ограничителни противоепидемични мерки са безработни. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Заемите са освободени от такси, комисиони и неустойки.

Резултатите от проучването сочат, че преобладават лицата, които търсят или са се възползвали вече от безлихвен заем в размер на 1500-4500 лв. (общо 58%). По последни данни, изнесени от ББР средният размер на отпуснатите заеми за физически лица е  4337 лв.  Малко над 40% са нуждаещите се от безлихвен кредит, които са ползвали или възнамеряват да ползват максимално допустимата граница до 6900 лв. 

Общо 86% от отговорилите заявяват, че ще ползват или ползват в момента гратисен период по кредита. Гратисният период, който може да бъде ползван по програмата е от 6 до 24 месеца, като 50% от тях ще ползват максимално определеният до 24 месеца. 

Резултатите показват, че предпочитаният срок за изплащане на кредита е максимално определеният по програмата от 60 месеца (32%). С това се цели определяне на по-ниска дължима месечна погасителна вноска, след изтичане на избраният гратисен период.

Делът на отказите към момента е нисък – едва 6% от всички анкетирани. Причината, поради която онези, които са кандидатствали, но не са получили финансиране е лоша кредитна история (63%). 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст