ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Работодателите плащали с 10% повече за час в края на 2020 г.

пазари

В края на миналата година разходите на работодателите за труд отчитат ръст, след като през третото тримесечие на 2020 г. съществено забавиха ръста си, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

За последните месеци на миналата година общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 10% на годишна база. 

Увеличението в индустрията е с 4.6%, в услугите – с 8.2%, и в строителството – с 6.0%.

По икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2020 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Образование“ – с 25.6%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 24.7%, и „Операции с недвижими имоти“ – с 20.5%. Намаление на общите разходи за труд е регистрирано в „Култура, спорт и развлечения“ – с 2.4%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 0.9%.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 24.8% за „Образование“ до (-3.1%) за „Култура, спорт и развлечения“.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст