ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Туроператорите искат ревизия на наредбата за COVID средствата

полет

Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти настоява за безотлагателна ревизия на действащата наредба относно реда за предоставяне на безвъзмездни средства за бранша и привеждането й в съответствие с принципите за справедливост, равноправно третиране и  правна сигурност чрез добавяне на необходимите нормативни текстове, които да гарантират правата и интересите на всички засегнати бизнеси. 

От изпратено отворено писмо до медиите туроператорите заявяват решителното си несъгласие с условията на новата мярка за финансово подпомагане за всички с безвъзмездни средства в размер до 15 на сто от оборота им през 2019 г., както и за възстановяване на суми към потребители на неосъществени пътувания.

Още при обявяване условията за предоставянето на COVID средствата асоциацията заяви принципно несъгласие с дизайна и философията на мярката и предупреди, че съвместяването на помощи за покриване на фиксирани режийни разходи и на средства за възстановяване суми към крайни клиенти в рамките на една и съща програма, в един и същи срок и обвързани с един и същи критерии  е нерационално, несправедливо и реално опасно за влошаване конкуренцията на туристическия пазар.

Предложенията на туроператорите

за осигуряване на по-справедливо разпределение на ограничения ресурс чрез пропорционално финансиране на фиксираните разходи според процента спад на приходите, а не като  процент от оборота, както и създаване на  отделна целева помощ само за възстановяване на дължимите към потребителите суми, гарантираща равнопоставено третиране на всички кандидати, не бяха взети под внимание.

Вместо това, действащата мярка за безвъзмездна държавна помощ ще бъде трансформирана във  финансова схема,  която в недопустимо игнориране на правната сигурност и защитените правни очаквания ще постави коректните туроператори, вече погасили чрез банков кредит или по друг начин  своите задължения към потребителите в невъзможност да се възползват от полагащата им се помощ.

В допълнение, обявеното  „от днес за утре“ съкращаване на сроковете за кандидатстване по действащата процедура е в ущърб информираността за предприятията от сектора, за много от които тази промяна ще остане неизвестна, създавайки в същото време  възможност на  други туроператорски и агентски  фирми да получат финансиране за едно и също нещо два пъти в нарушение на принципите на равнопоставеност и недискриминация.

От асоциацията настояват за добавяне на следните нормативни текстове, които да гарантират правата и интересите на всички засегнати бизнеси:

  • ясно разграничаване на сроковете за двата вида разходи: (1) за покриване на извършените разходи за основна дейност поне до 30.06.2021 и (2) за компенсиране на разходи, произтичащи от отказали се от ваучери клиенти, които не са възстановени от доставчиците на услуги към датата на получаване на държавната помощ  до 31.12.2020;
  • признаване за присъщи разходи, както неизплатени суми от ТО към клиенти, така и вече осъществени плащания от ТО към клиенти при кандидатстване по новата „остатъчна“ мярка за държавна подкрепа.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст