ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Осигуряват над 474 млн. евро за сътрудничество между регионите

пазари

Над 474 млн. евро е индикативният бюджет на програмата за междурегионално сътрудничество "ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА" 2021-2027 г. Целта ѝ е да се подобри прилагането на програми за инвестиции за работни места чрез насърчаване на обмена на опит, иновативни подходи и добри практики сред участниците в регионалната политика. В нея са включени всички 27 държави на Европейския съюз, Норвегия и Швейцария.

Очаква се с мерките по бъдещата програма да се подкрепят иновациите и научноизследователска дейност, както и да се даде възможност на институции от дадени региони на Европа да интегрират успешен опит и политики от други региони в собствените си програми, в области като прехода към кръгова икономика, адаптиране към изменението на климата, управление на водите, предотвратяване на риска и устойчивост на бедствия, мерки за енергийна ефективност, инвестиране в биоразнообразие и зелени инфраструктури.

Подкрепа ще може да се получи и в сферата на дигиталната свързаност между регионите.

Други ключови области на действие са например осигуряването на достатъчен и равен достъп до здравни грижи чрез развитие на инфраструктура, включително първични грижи и специализирани здравни услуги. Обмен на опит в културата и туризма е също сред възможностите, предвидени в програмата.

Бенефициенти могат да бъдат национални, регионални и местни власти; публичноправни организации, регулирани от публичното право (образователни институции, в т.ч. университети, училища, колежи и др.), както и юридически лица с нестопанска цел.

Управляващият орган – Регион О дьо Франс (Франция), започна обществени консултации по проекта на програмата, чрез попълване на онлайн въпросник. Всички заинтересовани страни – физически лица или организации, включително местни, регионални и национални власти, икономически и социални партньори, както и представители на гражданското общество, екологични партньори и други неправителствени организации, могат да изпращат коментари и мнения за предложената програма в срок до 16 април 2021 г.

Проектът на програмата и онлайн консултациите са достъпни на интернет страницата на МРРБ (Национален партниращ орган) в секция "За обществено обсъждане", както и нейния официален сайт. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст