Жените у нас живеят със 7 години повече от мъжете

заведения

Очакваната средна продължителност на живот за населението на страната е 74.6 години, която е изчислена в периода 2018 – 2020 г. Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

При мъжете тя се равнява на 71.1 години, докато при жените е със 7.1 години по-висока – 78.2 години. 

За периода между 2010 и 2020 г. увеличението на живота при силния пол е с 1.1 години, а при нежния – с 1 година.

Спрямо предходния период средната продължителност на живота (2017 – 2019 г.) намалява с 0.3 години. Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население.
 

Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 2.9 години по-висока (75.5 години) отколкото на населението в селата (72.6 години). Спрямо 2010 г. за населението в градовете увеличението е с 1.5 години, а за населението в селата – с 0.3 години.

За хората, на 65 навършени години, очакваната продължителност на живота е 15.8 години, като за мъжете и жените тя е съответно 13.6 и 17.5 години. За периодa 2010 – 2020 г. броят на хората, навършили 65 години, се е увеличил с 0.4 години.

За очакваната продължителност на живота влияние оказва и това в кой регион живеем.

Този показател варира от 71.8 години в област Видин до 76.7 години в област Кърджали, като общо в седем области тя е над средната за страната. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Кюстендил (8.8 години), а най-малка – в област Кърджали (6.0 години).

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Къде смятате да прекарате лятната си почивка - в България или в Гърция?

Подкаст