А сега накъде след недоносчето на ГЕРБ?

КС

Конституционният съд (КС) се разправи решително с въведената в третия мандат на ГЕРБ уредба за специалния прокурор, който да разследва главния.  Жалбата срещу съответните разпоредби в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и Закона за съдебната власт (ЗСВ) беше подадена от президента Румен Радев. Подкрепиха го със становища Висшият съдебен съвет, Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Висшия адвокатски съвет, професионални и граждански сдружения, отделни юристи. Както и главният прокурор Иван Гешев, който естествено посреща без ентусиазъм възмОжността да бъде разследван. 

 

В защита на новата уредба се обявиха само Министерският съвет и министърът на правосъдието, според които тя била ефекивна и съобразена с конституционния модел  и практиката на Конституционния съд. Оспорените от президента разпоредби предвиждаха прокурор по разследването срещу главния прокурор или негов заместник да разследват

шефа на държавното обвинение

или неговите заместници.

Административната и функционална независимост на новата фигура трябваше да бъде гарантирана от изключването и от висшестоящия контрол и надзор за законност в рамките на прокуратурата. За пръв път единствено по отношение на специалния прокурор беше предвидена и възможността отказите му да разследва главния да подлежат на обжалване пред съда. 

Според КС новият едноличен и самостоятелен орган е конституиран в отклонение както на ЗСВ и НПК, така и на Конституцията. В закона не е посочено неговото място в структурата на единната прокуратура, а в предварителната оценка на въздействието към законопроекта изрично е подчертано, че той е извън нейната структура. На практика законодателят е поставил прокурора по разследването срещу главния прокурор на един ред с него, като същевременно единствено наименованието на този орган го определя като прокурор. За него е предвиден

изцяло нов и различен ред

за назначаване и освобождаване, както и специални изисквания, на които само той трябва да отговаря.

КС не приема създаването на новата уредба по подобие на тази на европейския прокурор и европейските делегирани прокурори, тъй като смята аналогията за неприложима. Европейските делегирани прокурори действат в рамките на отделна наднационална система за ръководство и контрол над дейността на прокурорите, начело на която стои Колегията на Европейската прокуратура. Тази Колегия осъществява общ контрол над Европейската прокуратура с цел съгласуваност, ефективност и последователност в действията й. За българския специален прокурор обаче вътрешноинституционален контрол по прилагането на закона не е предвиден.

"Създавайки прокурор по разследването на главния прокурор или негов заместник с присъщите му характеристики да упражнява правата си автономно, без да е ограничен от установените законови механизми и гаранции за законосъобразност на неговите действия, законодателят е ограничил в конституционно недопустима степен приложимостта на принципа на независимост от Конституцията в посочения смисъл. 

Липсата на законова възможност за отвеждане на прокурора по разследването срещу главния прокурор или негов заместник

представлява заплаха

за обективното, безпристрастно и правилно осъществяване на поверената на този прокурор функция.

Така създаденият нов орган на прокуратурата вместо да осигурява гаранции за независимостта на разследването срещу главния прокурор или негов заместник буди сериозни съмнения относно постигане на декларираната от законодателя цел.

Всъщност законът само привидно създава гаранции за провеждане на независимо разследване срещу главния прокурор", се казва в решението.

Конституционният съд указва еднозначно, че този нов орган на съдебната власт може да бъде създаден

единствено чрез промяна на основния закон,

с която да бъде въведена изрична уредба в тази насока.

"Без промяна на Основния закон не може да се създаде държавен орган, който да бъде считан за част от прокуратурата, но същевременно да е изключен от общия ред за контрол в нейната вътрешна система, предвиден в Конституцията", обобщават конституционните съдии. Това означава на практика, че подобна реформа скоро няма да има. А и не е нужна, ако всеки в държавната и съдебната власт върши почтено работната си. Защото от колкото дерета да бъде носена вода за задвижване на съдебната реформа, проблемът винаги е бил заровен в древната поговорка "Има човек – има проблем…"

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст